Thursday, March 30, 2017

Gaya Kepimpinan Berkesan

Gaya Kepimpinan Berkesan

Oleh,

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+),
Pejabat Pendidikan Daerah Kluang

Pendahuluan

Penulisan ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga pendidik ke arah pencapaian matlamat sekolah. Penulisan ini akan menjawab persoalan “Apa” secara ringkas bagi memberi pemahaman tentang konsep dan memberi fokus terhadap persoalan “Bagaimana” bagi membincangkan tentang aspek aplikasi.
Objektif Penulisan