Thursday, November 20, 2014

ANJAKAN MINDA PEMIMPIN ABAD KE-21

8 CARA BERFIKIR YANG PERLU DIUBAH

Susunan;
MOHSIN BIN IBRAHIM
Pegawai SIP+ PPD Batu Pahat


ANJAKAN MINDA  PEMIMPIN PENDIDIKAN

Pemimpin pendidikan terutama di sekolah seperti Pengetua dan Guru Besar di zaman transformasi ini perlu membuat anjakan minda (mindset shift) untuk  kejayaan transformasi organisasi yang dipimpin.

Sekurang-kurangnya 8 aspek yang berkaitan dengan cara berfikir perlu diubah selaras dengan perubahan gaya kepimpinan dan pengurusan global di luar bidang pendidikan. Zaman di mana ketua bersikap seolah-olah dia sahaja yang tahu dan betul, orang lain tidak tahu, sentiasa salah dan mesti mengikut kehendaknya telah berlalu dan tidak relevan lagi.

Berikut disarankan 8 perkara atau cara berfikir dan bertindak yang perlu diubah oleh pemimpin pendidikan abad ke-21.


1.         Daripada Berfokus Masalah Kepada Berfokus Penyelesaian

Sebagai pemimpin sememangnya kita sering menghadapi banyak masalah dan cabaran. Sikap yang diserlahkan seorang pemimpin melalui cara berfikir dan bertindak apabila menghadapi masalah berbeza-beza mengikut dan sekaligus menggambarkan kekuatan daya kepimpinannya. Pemimpin yang lemah apabila menghadapi masalah dan cabaran, fikiran dan tindakannya berlegar sekitar mencari apa dan siapa yang menjadi punca masalah, mengapa masalah timbul dan menyesali keadaan atau tindakan orang lain yang menyebabkan masalah timbul tanpa cuba memahami isu sebenar dan cara mengatasi atau menyelesaikan masalah.

Pemimpin yang berjaya dan berkesan seringkali tidak menganggap isu atau masalah yang dihadapi sebagai masalah, sebaliknya sebagai peluang baginya belajar menyelesaikan masalah itu dengan cara yang berbeza dari kebiasaan. Pemimpin seperti ini tumpuan pemikiran dan tindakannya adalah mencari jalan penyelesaian sama ada secara individu atau jemaah bersama rakan dalam organisasi pimpinannya. Dia akan mencari peluang mempengaruhi sesiapa sahaja yang dipimpinnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Pelbagai cara digunakan yang matlamatnya ialah menyelesaikan masalah tanpa bising menyalahkan orang lain yang didakwa menyebabkan masalah tersebut.

2.  Daripada Menetapan Matlamat Kepada Orang Lain Kepada Menjajarkan Matlamat Bersama

Sememangnya setiap pemimpin perlu ada maltamat (goal) untuk diri dan organisasinya. Dia perlu tahu ke mana hala tuju kehidupan dan pekerjaannya dan organisasi yang dipimpinnya. Namun untuk mencapai matlamat diri dan organisasi, dia tidak sepatutnya menyuruh (dictate) orang lain berbuat sesuatu mengikut kehendaknya semata-mata tanpa memikirkan kesukaran atau masalah yang dihadapi orang yang disuruh.

Ada kalanya matlamat organisasi telah ditetapkan dengan perancangan yang baik oleh pemimpin sebelumnya atau pihak atasan yang lebih tinggi daripadanya. Tidak perlu sebenarnya untuk dia menetapkan matlamat organisasi yang baru melainkan dia hanya perlu membuat penjajaran (alignment) kepada pelaksanaan perancangan untuk mencapai matlamat yang  dikongsi bersama anggota dalam organisasi.

Dalam merancang matlamat organisasi, pemimpin abad ke-21 tidak membuatnya secara bersendirian atau sentiasa mengikut kehendaknya semata-mata. Pandangan dan buah fikiran orang ramai termasuk pakar dalam bidang berkenaan perlu diambil kira. Apabila percanggahan atau perbezaan pendapat berlaku, penjajaran dalam bentuk kata sepakat perlu diperoleh.

3.         Daripada Memberi Nasihat Kepada Menimbulkan Kesedaran

Pemimpin alaf baru tidak menganggap dirinya serba tahu sehingga dia mendakwa hanya layak memberi nasihat dan tidak layak untuk menerima nasihat apatah lagi tunjuk ajar. Sebanyak mana kita belajar, seluas mana pengalaman kita dan sejauh mana kita telah lalui liku-liku hidup pasti ada lagi perkara yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang kita menyangka kita tahu dan mengambil tindakan yang betul tentang sesuatu perkara namun kerap kali sangkaan kita meleset kerana apa yang kita ketahui selalunya terbatas kepada konteks, masa, maklumat dan situasi tertentu sahaja.

Oleh itu, untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain mencapai matlamat organisasi yang kita pimpin, lebih baik kita menimbulkan kesedaran mereka tentang pentingnya kita memikir, merancang dan mengambil tindakan yang strategik secara bersama untuk proses pembetulan dan penambahbaikan kepada dasar dan strategi sedia ada. Banyak cara boleh diteroka untuk menimbulkan kesedaran warga organisasi yang bukan dalam bentuk nasihat. Antaranya, coaching dan mentoring, pembelajaran dan pembangunan (learning and development) dan pembangunan profesional berterusan (continuous  professional development atau CPD). Kesemua kaedah tersebut boleh mendatangkan kesedaran kendiri warga organisasi tanpa perlu terlalu memberi nasihat berulang-ulang yang boleh membosankan.

4.         Daripada Tahu Semua Hal Kepada Rasa Ingin Tahu

Sebagai ketua, perbanyakkan menyoal daripada menjawab. Soalan atau permintaan juga boleh dijawab atau direspons dengan soalan. Sebagai contoh, soalan permintaan “Tuan, bolehkah saya  bercuti esok?” boleh dijawab “Mengapa anda hendak bercuti?”. Banyak lagi contoh soalan yang boleh dijawab dengan soalan.

Menjawab soalan dengan jawapan atau memberi jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan menggambarkan orang yang yang disoal atau dikemukakan masalah atau diminta pendapat, tahu semua hal. Seperti yang saya katakan sebelum ini, zaman seseorang mendakwa serba tahu telah berakhir. Satu perkara kita tahu, puluhan perkara malahan mungkin ribuan lagi yang kita tidak tahu walaupun dalam perkara yang sama.

Oleh itu, sebagai pemimpin mahupun pengikut adalah lebih baik kita timbulkan rasa ingin tahu dengan lebih lanjut sebelum membuat keputusan tentang sesuatu walaupun mungkin kita telah tahu konsekuennya. Peribahasa ‘dont leave the stone unturn’  sangat baik diamal sebelum membuat keputusan.

5.         Daripada Mengarah Dan Mendesak Kepada Mempengaruhi

Pemimpin yang hanya pandai mengarah, mengerah, memerah dan memarah akan berakhir dengan pengikut mengatakan ‘porah’ kepadanya. Gambaran ini sesuai bagi seorang yang pemimpin yang mengarah dan mendesak dalam gaya kepimpinannya. Pemimpin sedemikian, terutama di sekolah dikuatiri boleh menjejaskan keberkesanan sekokah yang sekaligus kemenjadian murid kerana guru dan staf yang boleh bertindak negatif ekoran tindakan yang pasti tidak disukai.

Pemimpin sekolah sedemikian seringkali dikaitkan dengan pemimpin yang lemah, kurang berhemah dan seperti tidak pernah mengikuti latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan sebelum atau sepanjang perkhidmatannya. Pemimpin yang pernah mengikuti kursus kepimpinan dan pengurusan pendidikan seperti National Professional Qualification for Educational Leadership (NPQEL) atau lain-lain kursus anjuran Institut Aminudin Baki (IAB) pasti tahu bahawa definisi memimpin ialah usaha mempengaruhi orang lain dalam lingkungan kepimpinannya untuk mencapai matlamat organisasi.

Maksud mempengaruhi ialah mengajak, memujuk, memupuk dan menanamkan rasa suka untuk bekerja bersamanya bagi mencapai hasrat atau visi organisasi dengan bahasa dan kaedah yang baik. Selain mempengaruhi, memimpin juga membawa konotasi membuat perubahan (change) dari kurang baik kepada lebih baik.  Dalam pendidikan, Dato’ Dr Amin Senin, Timbalan Ketua Pengarah Pedidikan Malaysia menyarankan bahawa istilah memimpin itu sendiri bermaksud mendidik atau sebaliknya mendidik itu adalah memimpin. Hal ini bermaksud mendidik ialah proses mempengaruhi orang lain iaitu murid dan orang-orang di  sekitarnya untuk mencapai objektif pembelajaran supaya perubahan berlaku kepada diri murid itu, sekolah dan sistem pendidikan negara.

6.         Daripada Mengkritik atau Menghukum Kepada Menghargai atau Memuji

Kritikan dan hukuman oleh pemimpin ke atas pengikut tidak dinafikan boleh membawa kebaikan kepada organisasi. Namun apabila selalu digunakan oleh pemimpin kepada pengikutnya boleh menyebabkan pengikut demotivated. Kritikan selalunya digunakan pemimpin ke atas pengikut yang rendah mutu kerja dan hasilnya. Hukuman pula ialah natijah yang diterima pengikut apabila kerja dan hasil kerjanya tidak mencapai jangkaan ketua atau organisasi. Kritikan juga merupakan hukuman. Malahan kadang-kadang hukuman berbentuk kritikan lebih berat kesannya daripada bentuk yang lain.

Oleh kerana kritikan dan hukuman selalu dikaitkan dengan kesan yang negatif, ramai yang tidak suka sama ada orang yang menerima kritikan dan hukuman atau orang lain di sekelilingnya atau pakar pengkaji bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Mereka lebih cenderung untuk menerima penghargaan, pengiktirafan atau pujian. Sememangnya, tiada siapa yang gemar kepada kelemahan, kekurangan dan kesilapan. Namun selain melakukan kesilapan, seseorang itu pasti banyak juga melakukan kebaikan kepada organisasi. Adalah lebih baik kita perbanyakkan menghargai, mengiktiraf dan memuji kerja atau hasil kerja seseorang terutama orang bawahan kita apabila membuat kerja dengan baik daripada mengkritik atau menghukum kesilapan kecil yang selalunya tidak disengaja.

Orang yang sering dihargai dan dipuji akan besar jiwanya. Sebaliknya orang yang sering dikritik dan dihukum kecil jiwa dan harga dirinya. Orang yang besar jiwa dan harga dirinya juga akan menghasilkan mutu kerja yang tinggi dan besar keuntungan yang diperoleh organisasi. Oleh itu sebarkan penghargaan dan pujian. Kesilapan kecil lupakan dan maafkan sahaja

7.         Daripada Mengurus Kepada Mengupaya

Mengurus ialah proses mengekalkan (maintain) kecekapan dan keberkesanan organisasi. Untuk mengekal kecekapan dan keberkesanan organisasi ketua perlu aktif merancang, mengorganisasi, mengawal dan memimpin kumpulannya dengan pelbagai cara dan gaya pengurusan. Selalunya pihak yang menerima kesan daripada gaya dan cara pengurusan seseorang ketua ialah pengikut. Ketua yang mengurus selalunya aktif sedangkan pengikut pasif menerima arahan ketua tanpa atau kurang diberi pengupayaan (empowerment).

Kepimpinan abad ke-21 adalah kepimpinan yang mengutamakan pengupayaan daipada pengurusan. Pemimpin yang mengupayakan pengikutnya adalah pemimpin yang memberi kepercayaan untuk membuat perubahan tanpa perlu terlalu disuruh dan diawasi. Dia cukup memberi garis panduan dan motivasi kepada pengikut untuk bekerja bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat organisasi.

8.         Daripada Menyediakan Penyelesaian Kepada Meneroka Kemungkinan

Walaupun pemimpin abad ke-21 memberi tumpuan atau fokus kepada penyelesaian masalah, namun dia tidak cenderung untuk menawarkan apatah lagi menyediakan jawapan atau penyelesaian kepada masalah. Sebaliknya dia lebih cenderung untuk meneroka kemungkinan untuk mencari jalan bagi bukan sahaja mengatasi atau menyelesaikan masalah malahan mendapat keuntungan yang lebih besar.

Pemimpin seperti ini selalu dikaitkan dengan pemimpin yang kreatif dan inovatif serta berani mencuba dan mengambil risiko. Mereka selalunya berfikiran terbuka dan berlapang dada terhadap sesuatu yang baharu. Berbekalkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman serta bantuan tenaga muda, yang lebih kreatif, kritis dan inovatif, pemimpin seperti ini mampu membawa perubahan besar kepada organisasi.

Kuasa Yang Berunsurkan Kebolehan Yang Perlu Ada Kepada Pemimpin Abad Ke-21

1.         Mentaliti

 • Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman.
 • Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.
 • Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak.
 • Mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi.


2.         Kemasyarakatan

 • Kesediaan memberi dan menerima pendapat.
 • Sikap positif dan terbuka.
 • Daya penggerak dan semangat juang yang kuat.
 • Kebolehan berkomunikasi secara berkesan.3.         Moraliti

 • Mempunyai disiplin diri yang unggul.
 • Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan pendirian dan ketahanan diri.


Antara ketiga-tiga ciri yang dinyatakan, moraliti adalah yang terpenting untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk, berkesan atau tidak, boleh bertahan lama atau tidak.

Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang saling berurusan dengannya.

Selain daripada itu seorang pemimpin juga harus mempunyai:

 • Empati; iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati.
 • Kesedaran; akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. Sedar tentang bagaimanakah dirinya dianggap oleh orang lain. Hanya apabila ini berlaku maka barulah kepercayaan kebolehan dirinya akan timbul.
 • Kebolehan: untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. Pemimpin harus bersikap adil boleh memberi analisa yang adil dan tidak emosional.


Selain itu, sekiranya seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang baik, dia hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang diketahui, dilihat dan diterima sebagai baik:

 • Seseorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari siapa sekalipun apa yang dia tidak tahu kerana kepimpinan itu sesuatu yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman.
 • Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan yang tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau tidak baik kepada organisasinya.
 • Seseorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja, dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakkan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar khusus.
 • Seorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan baik dengan orang-orang bawahannya. Dia mengenali mereka sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Pemimpin yang baik juga tidak berkasar dengan orang-orang bawahannya.
 • Seseorang pemimpin yang baik pandai membahagikan masa. Dia tahu bila masa bertugas dan bila masa di luar tugas dan bertindak bersesuaian dengan keadaan. Pemimpin yang tidak cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal-hal tugas di mana juga dia berada.
 • Dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia: ada yang malas, ada yang rajin dan ada yang boleh diharap serta ada yang tidak boleh diharap. Seorang pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. Dia menerima hakikat sedemikian dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada.
 • Seorang Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang dengan orang-orang bawahannya mengenai sesuatu hal yang dia sendiri tidak pasti. Dia tidak hanya pandai mengeluarkan arahan saja.
 • Seorang pemimpin yang baik mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan manusia.
 • Seorang pemimpin yang baik pandai memperkembangkan kebolehan bekerja orang bawahannya. Dia tahu mengagihkan tugas kepada mereka.
 • Seorang pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah semangat dan cepat mengaku kalah apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara, dia menggunakan cara lain. Dia sentiasa bersikap positif.


Melalui perbincangan mengenai ciri-ciri pemimpin berkesan di atas, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Di antaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir, merasa, bertindak dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan.

Kepimpinan bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa; secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan, iaitu penerimaan orang-orang bawahan .

Sekian.

Dipetik Daripada Ucapan Yang Berbahagia Dato’ Dr Amin Senin,
Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan


Bahan dari Internet.

LEADERSHIP QUOTES FOR HIGHLY EFFECTIVE LEADERSStrong Leaders use memorable leadership quotes as tools to support their mission, vision, strategy and expectations for quality performance. Some of those below;

“Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.”
- Conrad Hilton, Hilton Hotels

“The right man is the one who seizes the moment.”
- Johann Wolfgang von Goethe

“Be enthusiastic as a leader. You can’t light a fire with a wet match.”
- Unknown

“Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them.”
- John Maxwell

“A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.”
- Rosalynn Carter

“There comes a moment when you have to stop reviving up the car and shove it into gear.”
- David Mahoney

“I would rather regret the things I have done than the things I have not.”
- Lucille Ball

“Leadership and learning are indispensable to each other.”
- John F. Kennedy

“Big thinking precedes great achievement”
- Wilfred Peterson

“Surround yourself with the best people you can find, delegate authority, and don’t interfere as long as the policy you’ve decided upon is being carried out.”
- Ronald Reagan

“Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.”
- Stephen R. Covey

“A desk is a dangerous place from which to view the world.”
- John Le Care’

“I have yet to find a man, however exalted his station, who did not do better work and put forth greater effort under a spirit of approval than under a spirit of criticism.”
- Charles Schwab

“The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them.”
- General Colin Powell

“You can have brilliant ideas, but if you can’t get them across, your ideas won’t get you anywhere.”
- Lee Iacocca

“Outstanding leaders go out of their way to boost the self-esteem of their personnel. If people believe in themselves, it's amazing what they can accomplish.”
- Sam Walton


“The price of greatness is responsibility.”
- Winston Churchill

“The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.”
- John Maxwell

“Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.”
- Peter Drucker

“There is something that is much more scarce, something rarer than ability. It is the ability to recognize ability.”
- Robert Half

“All of the great leaders have had one characteristic in common; it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.”
- John Kenneth Galbraith

“The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been.”
- Henry Kissinger

“Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate, and doubt to offer a solution everybody can understand.”- General Colin Powell

“All leadership is influence.”
- John C. Maxwell

“Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to do it.”
- Dwight Eisenhower

“Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward some goal which they come to find desirable.”
- Ordway Tead

“There is a powerful driving force inside every human being that once unleashed can make any vision, dream, or desire a reality.”
- Anthony Robbins

“Success is the maximum utilization of the ability that you have.”
- Zig Ziglar

“Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.”
- Henry Ford

“If there is a trait which does characterize leaders it is opportunism. Succesful people are very often those who steadfastly refuse to be daunted by disadvantage and have the ability to turn disadvantage to good effect. They are people who seize opportunity and take risks. Leadership then seems to be a matter of personality and character.”
- John Viney

”Eagles don’t flock.”
- Ross Perot

“Things may come to those who wait, but only what’s left behind by those that hustle.”
- Abraham Lincoln

“Don’t wait for your ship to come in, swim out to it.”
- Unknown

“Anything worth doing, is worth doing now!”- Ralph Stayer
”Nothing splendid has ever been achieved except by those who believed that something inside of them was superior to circumstance.”
- Bruce Barton

“There is no passion to be found in playing small – in settling for a life that is less than what you are capable of living”
- Nelson Mandela

“It is in your moments of decision that your destiny is shaped.”
- Anthony Robbins

“The life which is unexamined is not worth living.”
- Plato

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.”
- Anais Nin

“Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.”
- Robert Francis Kennedy

“It’s never crowded along the extra mile.”
- Wayne Dyer

“Clear your mind of can’t.”
- Samuel Johnson

“The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office.”
- Dwight D. Eisenhower

“Beginning is half done.”
- Unknown


KEPENTINGAN SALASILAH SEORANG GURU MURSYID

Bagi menentukan seseorang murid menerima keberkatan (kesan ruhaniah) atau limpahan ruhani yang bersambung dengan syeikhnya itu terus bersambung sehinggalah persambungannya itu benar-benar dari puncanya yang sebenar dan teratasnya iaitu Rasulullah s.a.w. Sekiranya salasilahnya terputus atau tiada memiliki sanad salasilah yang sah maka bagaimana seseorang itu dapat menerima limpahan keberkatan imdad bir ruhaniah dari segala masya'ih yang terdahulu sehingga Rasulullah s.a.w yang dengannya menyampaikan kita kepada jazbah fillah(tarikan kepada Allah iaini zuk fana'fillah dan baqo'billah).

Bagi yang terputus wasilah ruhaniahnya maka terputuslah apa yang di panggil rabithah mursyid(pertalian mursyid).Jika tiada baginya rabithah mursyid maka tiada terpelihara perjalanannya itu daripada tercedera terhadap gangguan musuh-musuh bathin seperti iblis, syaitan jin dan segala perkara yang membahayakan perjalanan ruhaninya khususnya dalam meniti perjalanan di alam malakut.

Sebab itu kita dengar bahaya-bahaya penipuan di alam ruhani yang sering kita dengar seperti membesarkan diri mengakui diri sudah capai ke mertabat wali,mertabat sultanul auliya, sudah dapat tahap yang tinggi dan suka menggelar diri , taa'sub , sudah pandai menilik dan di katanya sudah dapat kasyaf , pandai mengubat kerana sudah disangkanya dapat maunah dan akhirnya melalutlah kepada gila dan sebagainya. Sedangkan rukun bagi seseorang mursyid atau khalifah itu ialah sangat merendahkan diri (tawadhu') bagaimana pula dia nak mengaku dirinya lebih atau macam-macam lagi.

Satu perkara lagi sifat orang yang terputus sanadnya suka kondem orang lain yang nyata kondemnya itu tidak jujur dan terlalu taasub dengan amalannya saja kononnya amalannya yang sah , betul dan orang lain itu semuanya tak betul kalau betul pun tak sempurna macam dia punya. Sebenarnya 2 perkara ini selalu dilakukan bagi orang yang lalai dalam zikrullah atau memang sudah ada cacat dalam perjalanannya.

Sebagai bukti atau hujjah yang sah bahawa seseorang itu mendapat izin dari syeikhnya yang terdahulu bagi menyebarkan ajaran tariqatnya itu kerana sanad salsilah yang mahsyur dan mutashil dengan Rasulullah s.a.w. itu seumpama otoriti yang sangat berwibawa tanpa dapat di pertikaikan lagi dari sudut keizinan dan kelayakannya dalam memimpin murid.

Dan inilah adab yang amat penting dalam tariqat. Salasilah juga adalah suatu keesahan yang menyatakan bahawa tiada berlaku perubahan atau pindaan atau saduran dari hal penyampaian ilmu Tariqat itu sendiri dan lazimnya salasilah ini di kepilkan bersama ajaran-ajaran,adab-adab serta segala keterangan maqam-maqam zikir tariqat yang di rekod bersama dari turun temurun supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan atau di ciplak dari mana-mana ajaran yang bertentangan dengan asal.

Pesanan Ulama sufi yang muktabar dalam kepentingan mengetahui salasilah tariqat .

1. Kata Syeikh Amin Kurdi dalam Kitabnya Dhiya'ul Iman :

"Ketahuilah bahawa seorang murid di jalan Allah yang mahu bertaubat dan menghilangkan sifat kelalaiannya wajiblah ia mencari seorang syeikh yang ada di zamannya. Iaitu seorang yang sempurna suluknya(perjalanannya) syariat dan haqiqat mengikut Al Qura'an dan Al Hadis juga sentiasa berpandukan para Ulama hingga sampai ke maqam ar-rijalul kamal. Syeikh itu telah sampai kepada keredhaan Allah dan suluknya juga adalah di bawah pimpinan seorang mursyid yang mempunyai persambungan salasilah hingga ke nabi s.a.w.

Ia juga mestilah telah mendapat izin dari syeikhnya untuk menyampaikan ajarannya kepada orang lain. Ia juga mempunyai ilmu dan makrifah yang benar dan bukan jahil dan bukan kerana di dorong oleh keinginan nafsu dirinya.Oleh yang demikian syeikh yang arif yang mempunyai persambungan salasilah itu adalah merupakan wasilah kepada Allah bagi seseorang murid itu. Syeikh itulah juga merupakan pintu menuju kepada Allah yang akan di lalui oleh murid itu. Sesiapa yang tiada mempunyai syeikh yang memimpin dan mengasuhnya maka syeikhnya adalah syaitan".

2. Katanya lagi :

" Tidaklah boleh seseorang itu membuat bai'ah dan memimpin para murid kecuali setelah ia mendapat tarbiyah dan ke izinan mursyidnya seperti yang di tegaskan oleh para masya'ih. Orang yang berbuat kerja demikian itu padahal ia bukan ahlinya yang sebenar , akan lebih banyak merosakkan dari memberi kebaikan. Ianya akan menanggung dosa sebesar dosa seorang perompak kerana ia telah memisahkan murid dari syeikh yang arif sebenarnya".

3. Katanya lagi :

"Adalah sangat wajar bagi para murid di jalan Allah itu untuk mengetahui salasilah para syeikh mereka itu hingga sampai kepada nabi Muhammad s.a.w. Bila kedudukan syeikh mereka jelas dan benar ada persambungan salasilah hingga kepada nabi s.a.w. maka jika para murid itu mahu mendapatkan pertolongan limpahan ruhaniah dari syeikh mereka itu mereka akan berhasil apa yang dimaksudkan . Orang yang salasilahnya tidak bersambung hingga kepada nabi s.a.w. maka orang itu adalah terputus dari limpahan ruhaniah tersebut. Oleh itu orang itu bukanlah menjadi waris bagi Rasulullah s.a.w. dan TIDAK boleh di ambil bai'ah dan ijazah daripadanya".

4. Kata Syeikh Abdul Wahab Asy Syaroni di dalam Kitab Madarijus Salikin :

"Hei para murid ! Semoga Allah memberkan keredhaan Nya kepada kami dan kamu. Sesungguhnya orang yang tidak mengetahui bapanya dan datuknya di dalam jalan ini (ilmu Tariqat) ,maka ia adalah buta. Mungkin jua orang yang tersebut di nasabkan(di binkan) kepada orang lain yang bukan bapa sebenarnya. (jika begitu) maka bermakna ia termasuk ke dalam apa yang di sabdakan oleh nabi s.a.w.: ‘Allah melaknat orang yang dinasabkan kepada orang lain yang bukan bapanya yang sebenar"

Maksud bapa dan datuknya ialah para guru-guru yang terdahulu (para masya'ih) kerana guru mursyid kita ialah bapa ruhani manakala guru kepada guru kita adalah datuk ruhani kepada kita sehingga lah seterusnya sampai kepada Rasulullah s.a.w. iaitu sumber segala ruhani iaini benih sekelian alam dan induk rahmat Allah Ta'ala dengannya melimpah sekelian rahmat Allah atas setiap kejadian.

5. Kata Syeikh Abdul Qadir Al Jilani dalam Kitab Sirrul Asrar :

"Syeikh Abdul Qadir Al Jilani berkata : Sahabat r.a. adalah ahli jazbah(ahli tarikan bathin) kerana kekuatannya menemani nabi s.a.w. Tarikan bathin tersebut menyebar kepada syeikh-syeikh tariqat dan bercabang lagi pada salasilah yang banyak sehingga semakin melemah dan terputus pada kebanyakkan umat, yang tinggal adalah orang-orang yang meniru-niru sebagai syeikh tanpa makna kedalaman dan tersebarlah kepada ahli-ahli bid'ah". Ini menunjukkan ‘karan' atau jazbah fillah akan turun kepada kita melalui susur jalur salasilah tariqat.

6. Katanya lagi :

"Bagaimana cara menentukan Tasawuf yang benar ? Caranya dengan dua macam : (Pertama) lahiriahnya(Kedua) Bathinnya.Lahiriahnya memegang teguh pada aturan syariat dalam perintah mahupun larangan.Bathinnya mengikuti jalur suluk dengan pandangan hati yang jelas bahawa yang di ikuti adalah nabi s.a.w. dan nabi s.a.w. merupakan perantara antara dia dengan Allah.Dan antara dia dengan nabi adalah ruh ruhani Nabi Muhammad s.a.w. yang mempunyai jismani pada tempatnya dan ruhani pada tempatnya, sebab syaitan tidak akan menjelma menjadi nabi dan itu merupakan isyarat pada orang - orang salikin agar perjalanan mereka tidak dalam keadaan buta. Pada fasal ini terdapat tanda-tanda yang sangat halus untuk membezakan mana golongan yang benar dan yang salah , yang tidak dapat di temukan kecuali oleh ahlinya".

Maksud di atas ialah bagi menentukan tasawuf yang benar ialah zahirnya mengikut syariat dan bathinnya mengikut jalur suluk (iaini perjalanan yang berantai salasilah sehingga berakhir kepada nabi s.a.w.) supaya hingga jelas hati murid mempertemukan kepada nabi Muhammad s.a.w. dan Nabi sebagai washitah(perantara) yang menyampaikan kepada Allah iaini makrifat terhadap Allah dengan sebenarnya.Kerana jika terputus salasilah bereti terputuslah wasilah dan akibatnya akan kelirulah perjalanannya dan payahlah seseorang itu membezakan dapatan ruhaniah yang haq dengan yang bathil kerana perkara ini amat lah halus lagi sukar.

Jangan di kata cahaya itu lah diri dan jangan disangka bayang itulah sebenar.Jangan dikata zuk itulah muktamad kerana syaitan masih boleh memberi kan rasa zuk dan segala pembukaan yang palsu ! Maka berlindunglah kita kepada Allah dari segala tipudaya makhlukNya.Maka tiada yang mengetahuinya melainkan ahlinya yang berjalan mereka itu mengikut akan mengikut orang yang mengikut akan nabi s.a.w. pada zahir (syariat)dan bathinnya(rabithah ruhaniah yakni tariqat yang menyampaikan haqiqat).Bak kata perpatah : Jauhari jua yang mengenal manikam.

Justeru itu hendaklah kita fahami bilamana di katakana ‘Tariqat' maka disana ada di dalamnya beberapa perkara yang tidak terpisah ibarat ‘irama dan lagunya' iaitu :

1. Mursyid berkait dengan
2. salasilah dan keizinan berkait dengan
3. rabithah ruhaniah(pertalian) berkait dengan
4. adab-adab berkait dengan
5. zikir dan maqam-maqamnya berkait dengan
6.muraqabah dan musyahadah terhadapNya

Kesemuanya ini adalah wasilah pokok dalam Tariqat dan keenam-enam inilah di panggil ‘Tariqat'. Ke enam-enam perkara di atas juga ada yang di zahirkan dan di dokumentasikan dan ada yang di bathinkan iaini tidak di nyatakan atau tidak di dokumentasikan khusus yang berkait dengan dapatan atau penemuan ruhaniah yang menjadi adab supaya tidak dinyatakan.

Namun perkara seperti salasilah dan ke izinan adalah perkara yang wajib di nyatakan supaya di ketahui akan nasab ruhaniahnya dan supaya tidak kita di anggap anak yang tiada bernasab seperti yang dinyatakan oleh Syeikh Abdul Wahab Asy Syaroni r.h dan yang lebih di takuti kita menyeleweng dari usul dan kaedah kaum sufi secara tidak kita sedari.

Tidak ada keringanan dalam perkara salasilah ini , jangan pula ada pihak yang berkata salasilah ini tak penting yang pentingnya ialah haqiqatnya atau makrifatnya. Jika ada pihak yang berkata begitu ;terus segera tinggalkan orang itu kerana orang itu telah mengajar suatu pemahaman yang tidak betul yakni menyalahi usul mengikut kaum sufi. Kerana bagaimana buah itu lahir tanpa pokok dan benihnya ?

Sebab itu kata Ulama sufi : "Barangsiapa menyalahi ushul maka diharamkan dia daripada wushul(sampai kepada makrifat Allah Ta'ala dengan makrifat sebenarnya)". Iaini barang siapa menyalahi perkara-perkara yang telah di sepakati oleh kaum sufi maka terlerai dia daripada jalan mereka.Bersama kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada bahaya-bahaya ini dan tipudaya makhlukNya.

SUMBER

MEMAHAMI TAGLINE DATO’ KPPM: SIRE-EURO

MEMAHAMI TAGLINE DATO’ KPPM: SIRE-EURO
(Strong Impelementataions, Rapid Executions – Excellence: Ultimate Reach of an Organization)

OVERVIEW PPPM DAN DTP

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan hasil pelibatan masyarakat dan penyelidikan meluas yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan (“Kementerian”). Pelan ini dibangunkan dengan tiga objektif khusus, iaitu:

a)     Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti),merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem;

b)            Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang; dan

c)            Menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat, serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam

Sebagaimana yang dimaklumi bersama, kita kini masih berada dalam Gelombang 1 dari tiga Gelombang dalam PPPM. Gelombang 1 (2013-2015), menekankan pengubahan sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama. Kementerian memberi penekanan kepada menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program.

Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru sedia ada di dalam sistem, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua/guru besar, dan meningkatkan kadar literasi (bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif).

Kementerian juga akan mengukuhkan dan memberi pengupayaan kepada pegawai di peringkat negeri dan daerah untuk meningkatkan kualiti sokongan yang diberikan kepada kumpulan barisan hadapan ini bagi membantu semua sekolah. Menjelang akhir Gelombang 1, Kementerian akan memastikan semua guru, pengetua/guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan.
Isunya kini pada tahap manakah prestasi daerah-daerah yang berad di bawah kendalian tuan-tuan dan puan-puan sekelian? Apakah KPI yang disasarkan telah dicapai?

Bagi memastikankeberkesanan dan kelestarian transformasi sistem pendidikan Malaysia, setiap pihak yang terlibat mesti memahami peranan penting yang mereka mainkan dan manfaat yang akan mereka nikmati. Program yang direncanakan dalam pelan ini dihasratkan membawa ke arah satu set manfaat, hak dan tanggungjawab secara kolektif bagi setiap kumpulan.

Pegawai di JPN, PPD dan Pengetua/GuruBesar bertindak sebagai pemimpin perubahan, dengan kemahiran dan atribut yang diperlukan untuk menyokong sekolah. Mereka akan menjadi pengurus, pembimbing dan penyokong kecemerlangan sekolah yang lebih baik. Mereka akan mendapat manfaat daripada meritokrasi yang lebih besar, lebih kuasa dengan kebertanggungjawaban yang lebih tinggi, dan tidak akan terbatas dengan hierarki dan kawalan.

Pegawai PPD mempunyai peranan baharu yang memfokuskan pada menyokong sekolah, dan akan mempunyai akses kepada lebih banyak peluang perkembangan profesional. Mereka akan terlibat dalam perbincangan maklum balas konstruktif yang memfokuskan pembelajaran dan pembangunan, bukannya menyalahkan dan memberi hukuman.

Program Transformasi Daerah adalah merupakan salah satu 25 inisiatif utama untuk Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang keberkesanan pelaksanannya menjadi kayu ukur kepada keberhasilan bagi setiap PPD. Justeru itu PPD seharusnya sentiasa melakukan refleksi uantuk melihat sejauhmanakan kualiti kepimpinan PGB dapat ditingkatkan, sejauhmanakah kehadiran murid dapat ditingkatkan, bagaimana pula keberadaaan guru, kualiti PdP guru, disiplin murid, penglibatan ibu bapa/penjaga dan sebagainya yang merupakan keutamaan dalam DTP.

Adalah menjadi harapan KPM  untuk melihat DTP mengubah cara kita berfikir, cara kita bertindak, keputusan berasaskan data dan fakta serta memastikan setiap inisaitif mempunyai KPI yang selaras dengan hasrat DTP itu sendiri. Hakikiat yang tidak dapat ditolak ialah kejayaan transformasi sistem memerlukan SEMUA negeri dan daerah segera membuat peningkatan. Peningkatan segera adalah munasabah dengan mempraktikkan amalan terbaik (best practices).

Program DTP bertujuan untuk ‘raise the bar and close the gap’ berpandukan 4 KPI Kementerian menjelang 2015:
a)            Lebih 95% kehadiran murid
b)            10% peningkatan dalam GPS sekolah
c)            Sifar sekolah Band 6 dan 7
d)            12% pengurangan jurang antara                bandar dengan luar bandar


MEMAHAMI TAGLINE DATO’ KPPM: SIRE
(Strong Impelementataions, Rapid Executions)Pelaksanaan Yang Mantap, Tindakan Yang Pantas

Ketua Pengarah Pendidkan Malaysia telah mengingatkan kita tentang perlunya ada pelaksanaan sewajarnya daripada PPPM  2013-2025. PPPM adalah sesuatu perancangan yang hebat, dilaksanakan dengan penuh teliti, telah diterima dan ditulis dengan baik.  Walaupun kita sememangnya sudah dikenali diperingkat global sebagai penggubal pelan yang cemerlang,namun kita tidak begitu berjaya dalam aspek pelaksanaan. Dua perkara yang perlu ditegaskan ialah pelaksanaan PPPM memerlukan pelaksanaan yang kukuh dan tindakan yang pantas.

Kajian telah menunjukkan bahawa ramai guru bersetuju bahawa antara perancangan dan pelaksanaan, mereka lebih cenderung memilih membuat perancangan.  Apabila ditanya apakah perkara yang mereka lebih suka untuk tidak mahu melakukan, ramai yang memilih pelaksanaan sesuatu perancangan.  Dapatan kajian ini mempunyai korelasi apabila lebih 90% daripada Pelan Transformasi gagal disebabkan pelaksanaan dan tindakan yang lemah. 

Terdapat enam jurang yang wujud antara perancangan dan pelaksanaan yang perlu diberi fokus atau penekanan oleh semua pihak dalam memastikan PPPM dapat dilaksanakan dengan mantap. Semua pihak perlu berwaspada dan berusaha ke arah merapatkan jurang yang ada bagi implementasi yang mantap.

Kejelasan (Clearity); Pelaksana dan Perancang tidak berada pada “halaman” yang sama. Kesannya apa-apa yang dirancang tidak dihantar dengan jelas kepada pasukan pelaksana yang mengakibatkan hasil yang kurang wajar atau lebih teruk lagi tidak dilaksanakan langsung. Berlaku kecairan atau pembekuan maklumat. Sepatutnya semua pihak mesti jelas mengenai apakah peranan mereka dan apa yang diharapkan daripada mereka dan hasil daripada rancangan.

Komitmen (Commitment): There must be buy in of the project by the users and everybody else along the line. Semua perancangan memerlukan komitmen daripada pihak perancang hingga kepada pihak pelaksana. Tanpa komitmen pelaksana, program yang hebat sekalipun tetap akan menemui kegagalan sejak dari mula lagi.

Terjemahan (Translation): Dari fasa rancangan hingga ke fasa pelaksanaan, mesti ada penerangan yang jelas mengenai pelan pelaksanaan melibatkan orang, platform, alatan, sistem sokongan dan pembiayaan. Semua ini akan diterjemahkan daripada pelan tindakan atau rancangan. Terjemahan yang silap akan membawa kepada pelaksanaan yang tersasar.

Menjadi Pemangkin (Enablers): Mesti ada sistem sokongan yang mencukupi untuk membolehkan program dapat dilaksanakan.  Pemudah biasanya adalah teknologi dan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan program tersebut. Pemudah yang salah dan tidak sempurna akan menyebabkan projek yang sia-sia. 

Synergi (Synergy): Mesti ada sinergi antara pelbagai pihak yang melaksanakan projek. Melainkan semua pihak bekerja saling bergandingan antara satu sama lain. Sebaliknya kita akan melihat kegagalan pelaksanaan sesuatu program jika kita berkerja dalam silo masing-masing.

Akauntabiliti (Accountability): Akauntabiliti bukan sahaja menjurus kepada pelanggan kita, tetapi juga terhadap satu sama lain dalam pasukan. Seringkali kita akan keberatan untuk memberitahu kepada orang lain sekadar untuk menyelamatkan air muka atau "jaga hati". Kurangnya akauntabiliti oleh semua pihak sudah tentu akan menghalang kepada kelicinan sesuatu pelaksanaan.

Adalah menjadi misi KPPM yang untuk memfokuskan usaha ke arah pembudayaan amalan dengan menekankan kepada pelaksanaan  yang  mantap  dan tindakan pantas (strong  implementation and rapid  execution). Pelaksanaan    yang    mantap    merujuk   kepada;   pertama    adalah pemantauan yang rapi   (close monitoring) terhadap apa yang telah kita putuskan bersama.

Dalam hal ini, pemantauan juga adalah bagi menilai kecekapan,  pencapaian  termasuk  halangan  serta  menyegerakan tindakan pembetulan dan penambahbaikan.  Think ahead, think across, and think again.  Apa yang penting sekarang ialah memastikan kesemua tenaga pengurusan pada peringkat Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah digerakkan untuk melaksanakan inisiatif yang telah sama-sama dipersetujui.

Kedua adalah setiap ketua jabatan di semua peringkat mengambil langkah kawalan (a controller) terhadap pegawai dan kakitangan  di bawahnya  termasuk pelaksanaan tindakan agar tidak terpesong daripada visi, misi dan objektif yang ditetapkan.

Ketiga adalah keupayaan kita membezakan pencapaian sebenar dan pencapaian yang disasarkan iaitu yang dapat menentu dan menilai   tahap   keupayaan   dan   pencapaian   sebenar   organisasi   di samping   dapat   menilai   keupayaan   mencipta  dan   mencapai   tahap sasaran.

Sementara Pelaksanaan Mantap juga perlu dilaksanakan melalui kawalan struktur organisasi di semua peringkat melibatkan Timbalan­ Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Pengarah-Pengarah Sahagian di Kementerian  Pendidikan,  Pengarah-Pengarah  Pendidikan  Negeri, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah serta Pengetua dan Guru Sesar.

Pada peringkat sistem atau System Level, tumpuan diberikan kepada  3 perkara   untuk  pemantauan   yang  rapi  - pertama,   pelaksanaan  di pelbagai   peringkat sehingga ke bilik darjah.  Saya telah mengambil tindakan awal pemantauan menggunakan teknologi dan menggunakan sepenuhnya kepakaran yang ada.  Kedua adalah fungsi pengawalan dengan memastikan semua pengurus pelaksana iaitu Timbalan-timbalan saya  (TKPPM),  Pengarah - Pengarah Sahagian, Pengarah – Pengarah Pendidikan  Negeri,  Pegawai-Pegawai  Pendidikan  Daerah  digerakkan untuk melaksanakan  inisiatif.  Yang ketiga,  pihak-pihak  yang berkaitan perlu sentiasa menilai progres sasaran yang dicapai berbanding dengan yang disasarkan.

Pada peringkat  individu, misi KPPM adalah untuk  tindakan pantas atau rapid execution.    Pertama, Y. Bhg. Dato KPPM telah membentuk kumpulan pelaksana   melalui      Whatsapp     untuk  berhubung  secara   langsung dengan segera dan mudah dengan semua Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran, Pengarah-Pengarah Sahagian dan Pengarah-Pengarah Pendidikan Negeri untuk membentuk satu komuniti pembelajaran profesional (professional learning community).   Keduanya ialah dengan menggerakkan Program Turun Padang KPPM kerana kepercayaan bahawa kita perlu melihat apa yang berlaku di dalam kelas atau pembelajaran di bilik darjah.   The classroom is the source of  energy  - the  nucleus  of  change  - positive  vibrations,  slight ripple of improvement in the classroom will create a strong wave of transformation.

Dalam hal ini, terdapat lima perkara penting apabila kita bercakap tentang tindakan pantas ini.   Pertama, penghayatan semua warga pendidikan adalah penting supaya mereka dapat memahami hasrat dan pelan  yang  dilaksanakan.    Jiwa  warga  pendidikan  perlu  dimenangi. Kedua,  kita perlu menilai kemampuan kita untuk melaksanakan sesuatu inisiatif (assess).   Ketiga, adalah penting untuk kita cuba membina apa yang perlu dilaksana (arkitek). Keempat, bertindak berdasarkan setiap perancangan  dengan  memberi  keutamaan kepada tugas  yang penting dan  segera  dan  mempunyai  keberhasilan yang  tinggi serta  kelima, berupaya untuk membuat anjakan dan lonjakan untuk merealisasikan matlamat yang telah ditetapkan.

Sesungguhnya THE HEART OF TRANSFORMATION IS THE  TRANSFORMATION  OF  THE  HEART. Untuk kita menjayakan inisiatif PPPM, bukan sahaja anjakan minda dan cara kerja perlu berubah, tetapi hati dan jiwa juga perlu kita halakan ke arah kiblat yang sama.
Untuk menjadikan kecemerlangan sebagai matlamat utama organisasi, kita harus mengorak langkah untuk melihat daripada  beberapa anjakan paradigma pegawai perkhidmatan pendidikan yang antara lain melibatkan PERUBAHAN BUDAYA KERJA CEMERLANG, BERPERWATAKAN MENTALITI JUARA PROFESIONAL, AMALAN KEPIMPINAN INSPIRASI dan MENJADI PEMIMPIN YANG DITELADANI

KECEMERLANGAN : MATLAMAT TERULUNG ORGANISASI (EXCELLENCE : ULTIMATE REACH OF ORGANIZATION) – MENTALITI PEMIMPIN SELAKU JUARA PROFESIONAL

Lebih seabad yang lalu, pemikir dan penganalisis polisi kerajaan dan hal ehwal ekonomi England,  Walter Bagehot, mengungkapkan kata-kata berikut berkenaan perubahan: ‘One of the greatest pains to human nature is the pain of new idea.’

Lantas manusia,  apatah lagi para profesional yang terpelajar dan terlatih, berusaha sedaya upaya mencari pelbagai hujahan untuk tidak berubah. Manusia mencipta pelbagai alasan dan membina sekuat- kuat  benteng  antiperubahan, bersikap sinis,  menyebarkan keraguan, mendakwa seruan perubahan sebagai ‘dahulu pun begini  juga’,  dan mewarnakan seruan transformasi sebagai ‘slogan politik’.

Apakah perwatakan guru sebagai kumpulan profesional, pendidik dan pegawai pendidikan yang sepatutnya menjuarai perubahan pun berfikiran demikian juga? Untuk menjawab persoalan ini kita perlu kembali kepada mentaliti sebagai seorang juara perubahan. Selaku pemimpin sama ada di peringkat KPM, JPN, PPD mahupun di sekolah yang mengetuai pelbagai lapisan peringkat guru di daerah-daerah sewajarnya mempunyai empat perwatakan sebagai juara perubahan;

Pertamanya ialah kepekaan terhadap persekitaran pekerjaannya yang telah berubah.  Pendidik dan pegawai pendidikan harus berupaya mengenal pasti kewujudan angkubah perubahan yang baharu. Antaranya ialah jangkaan baharu ibu bapa terhadap keterampilan lepasan sekolah, keterlibatan kumpulan-kumpulan masyarakat awam dan firma  industri  dalam transformasi pendidikan, transformasi kepimpinan sekolah sebagai pemimpin altruistik dan pemimpin transformatif,  transformasi pengajaran dan pembelajaran, transformasi kurikulum, transformasi pentaksiran dan peperiksaan,  dan era digital  yang melahirkan digital native students dan digital immigrant teachers.

Perwatakan  Kedua - Juara perubahan profesional ialah tidak pernah berasa puas dengan tahap pencapaian dan keberhasilan kerjanya.  Justeru memiliki dorongan yang tinggi  untuk berusaha dengan  lebih  gigih  bagi  mengatasi pencapaian semalam,  mencipta standard baharu yang lebih tinggi  dan memburu matlamat yang lebih besar.

Pendidik  dan pegawai pendidikan ini tidak gah mencanang rekod lamanya, sebaliknya terus-terusan berusaha,  memerah ikhtiar,  menyertai latihan, meninjau rahsia kejayaan orang lain dan mencuba cara-gaya baharu dalam melaksanakan kerjanya. Inilah yang sewajarnya menjadi budaya pengetua cemerlang, budaya guru cemerlang dan budaya pegawai pendidikan cemerlang. Inilah yang sewajarnya dipamerkan oleh warga sekolah cemerlang, sekolah berprestasi tinggi,  sekolah berasrama penuh  dan sekolah- sekolah ternama.

Perwatakan Ketiga – PPD perlu menjadi Pemecah Paradigma Baru (Paradigm Breaker), peneroka  penyelesaian baharu terhadap isu-isu yang mendatangkan kekusutan dalam pekerjaan dan profesyen. Inilah pendidik yang inventif lagi inovatif.   Sentiasa   menguji  keabsahan dan  kebolehgunaan pendapat,  andaian, teori  dan formula terdahulu dalam merungkai permasalahan  masa kini.

Secara jujur dan santun, dan berasaskan  pengetahuan dan pemikiran yang rasional, berani mempersoal tindakan-tindakan yang tidak tepat serta aktiviti-aktiviti yang tidak perlu dalam konteks mencapai wawasan dan misi organisasi. Sekali gus terbuka dan bersedia mendengar, meneliti, mempelajari, memahami dan menerima idea-idea serta konsep baharu  demi  keberkesanan kerja, kesempurnaan strategi dan pencapaian objektif profesyen

Pendidik dan pegawai pendidikan yang memiliki ‘can do’ mentality inilah yang sangat diperlukan oleh jentera pendidikan negara, yang wajar diberikan tugas sebagai peneraju institusi, yang sepatutnya dipertanggungjawabkan  sebagai penggerak visi dan misi. Bak kata Presiden Amerika Syarikat ke-33, Harry S. Truman: ‘I studied the lives of great men and famous women, and I found that the men and women who got to the top were those who did the job they had in hand, with everything they had of energy, enthusiasm and hard work’

Perwatakan Keempat juara perubahan profesional ialah sentiasa belajar, sentiasa berusaha menguasai pengetahuan dan kemahiran baharu,  sentiasa mengintai peluang untuk menyertai latihan, sentiasa menyediakan diri untuk memahami dan mencerna idea dan metodologi baharu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Inilah pendidik dan pegawai pendidikan yang komited kepada usaha pembelajaran sepanjang hayat. Tampak daripada profesional sedemikian ialah pengaplikasian pengetahuan baharu dan kemahiran baharu dalam pekerjaannya,  penataran pengetahuan baharu dalam penghujahannya, kepelbagaian sudut pandangannya terhadap sesuatu masalah atau isu, dan daya artikulasinya  meningkat dengan ketara.

Inilah pengamatan Richard Crawford, perunding pengurusan dan perancangan strategik, tatkala membincangkan tajuk The Half-Life  of Knowledge and Lifelong Learning  dalam buku beliau In The Era of Human Capital 21  : ‘Physical  capital depreciates,  and so does  human capital…However,  the major problem of human capital depreciation   is  not the process  of physical aging: it is the rapid obsolescence  of knowledge and technology.  As  the development  of new knowledge  and new technology accelerates, it is harder for the experience knowledge worker to keep up in his or her field.’

Lantas beliau menegaskan:  ‘The only way for knowledge workers to maintain their skills and knowledge and be effective human capital is to engage in lifelong learning, which will affect workers as individuals and as employers and employees.’

Peri pentingnya latihan untuk pembaharuan atau training for  renewal dalam  pemantapan  profesionalisme sehingga sarjana Stephen R. Covey  yang terkenal dengan karyanya The Seven Habits  of Highly Effective People menjadikan Renewal sebagai salah satu bahagian daripada empat bahagian bukunya itu. Beginilah ungkapan Covey berkenaan pembaharuan  atau renewal:  ‘Renewal  is the principle — and the process  — that empowers us to move on an upward spiral of growth and change, of continuous improvement.’

KECEMERLANGAN : MATLAMAT TERULUNG ORGANISASI (EXCELLENCE : ULTIMATE REACH OF ORGANIZATION) –  PERANAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMIMPIN INSPIRASI

Semua pemimpin pendidikan, baik yang berada di sekolah, PPD, JPN mahupun pegawai di KPM sedapat mungkin berperanan sebagai pemimpin yang memberi inspirasi kepada warga pendidikan. Pada hari sangat sedikit  orang yang tidak sabar-sabar untuk pergi ke tempat kerja. Walaupun di tempat kerja tidak menyediakan kopi percuma dan buah-buahan di dapur tempat di mana mereka bekerja, itu tidak mengubah  fikiran mereka untuk sentiasa bersemangat ke tempat kerja.
 
Mengikut Mercer seorang perunding yang melaksanakan kaji selidik mengenai sikap pekerja di Amerika, mendapati bahawa satu pertiga daripada pekerja-pekerja di Amerika Syarikat tidak begitu berpuas hati dengan pekerjaan mereka dan mereka akan berfikir untuk satu hari nanti meninggalkan pekerjaan mereka.

Bagaimanakah keadaan ini boleh berlaku ? Adakah mungkin dengan pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati, tidak bermotivasi dan rasa dipinggirkan ini boleh mungkin menawarkan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang atau membangunkan produk-produk menarik, inovatif yang memajukan jenama organisasi? Sudah tentu mereka tidak boleh melakukan yang terbaik jika layanan yang mereka terima juga tidak sebaik yang mereka harapkan.

Itulah sebabnya mengapa tuan-tuan dan puan-puan selaku KPPD seharusnya mempunyai ciri kepimpinan yang memenuhi apa yang disebukan oleh Emerson sebagai  “Ketua Yang Dikehendaki” (person’s  “chief want”), iaitu seseorang yang berkupayaan memberi inspirasi kepada kakitangannya untuk menjadi apa yang mereka tahu mereka boleh melakukannya.

Carmine Gallo jurulatih komunikasi jenama-jenama yang paling dikagumi oleh dunia dan pengarang beberapa buku termasuk bestsellers, The Presentation Secrets of Steve Jobs, The Innovation Secrets of Steve Jobs, dan Fire Them Up! 7 Simple Secrets of Inspiring Leaders telah menyatakan bahawa “I outlined what I believe are the 7 qualities that all inspiring leaders share.  The list was compiled with the help of dozens of the world’s most inspiring business leaders for a book I wrote in 2009.  Since then I have never seen a leader considered to be “inspiring” by his or her team who did not possess each and every one of these qualities..... Ignite Your Enthusiasm, Navigate a course of action, Sell the benefit, Paint a picture, Invite participation, Reinforce optimism, Encourage potential.

Pertamanya Semarakkan Semangat Anda  (Ignite Your Enthusiasm); Anda tidak boleh memberi inspirasi, melainkan anda menginspirasi diri sendiri terlebih dahulu. Setiap pemimpin inspirasi memunyai tahap kegairahan yang tinggi terhadap tugasnya — ia bukan sekadar mengenai perkhidmatan yang diberi, tetapi apa yang penting apakah makna perkhidmatanterhadap pelanggan kita. Steve Jobs misalnya  tidak begitu ghairah tentang komputer, tetapi beliau sangat ghairah dalam mereka alat-alat yang dapat membantu orang ramai untuk melepaskan kreativiti peribadi yang membawa impak besar terhadap dunia komunikasi.

Pemberi Panduan Kepada Tindakan (Navigate a Course of Action). Tiada perkara luar biasa yang pernah berlaku tanpa seorang pemimpin yang mencetuskan visi, dan menggerakkan tindakan. Fikirkan bagaimana  John F. Kennedy mencabar negaranya untuk mendaratkan seorang lelaki di bulan, memberikan inspirasi dan memberi bimbingan, pandangan dan memandu kepada warganya untuk mencapai misi tersebut dengan jayanya.

Menjual Manfaat (Sell the benefit); Pemimpin yang berinspirasi ialah pemimpin yang berjaya mencapai matlamat yang disasarkan dengan bantuan pekerja-pekerja yang bersemangat yang berjaya dilibatkan dalam setiap perancangan.  Mereka berbuat demikian kerana pemimpin sentiasa bercakap sesuatu yang bermakna kepada pengikut mereka – keselamatan pekerjaan, kestabilan, kebajikan  sehingga melahirkan rasa kesepunyaan dalam kalangan anggota organisasi.

Lakarkan Imaginasi (Paint a Picture); Otak kita telah diprogramkan lebih untuk lebih mudah memahami kisah atau cerita berbanding idea-idea yang ABSTRAK.  Melalu kaedah penceritaan ia membantu membina gambaran yang lebih jelas tentang idea yang mahu dikongsikan.

Rangsang Penglibatan (Invite participation); Pemimpin yang berinspirasi sentiasa melibatkan kakitangan di bawahnya untuk sama-sama terlibat dalam memajukan organisasi. Dengan memberi ruang kepada anggota bawahannya menyuarakan  pendapat atau idea-idea baru akan menjadikan pemimpin lebih dihormati kerana memahami keperluan pengikutnya iatu hak untuk didengari, memberi makna dan dan rasa dihargai.

Mengukuhkan Keyakinan (Reinforce optimism). Pemimpin-pemimpin hebat akan lebih berkeyakinan daripada pemimpin berprestasi biasa. Bekas Setiausaha Negara Amerika Colin Powell pernah berkata, "Keyakinan adalah pengganda tentera."  Beliau juga berkata bahawa keyakinan adalah "rahsia" di belakang karisma Presiden Ronald Reagan. 

Menyuburkan Potensi (Encourage potential). Pemimpin yang berinspirasi tidak melihat kakitangannya sebagai salah satu alat dalam roda.  Sebaliknya  pemimpin berinspirasi benar-benar mengambil berat tentang kesejahteraan pengikutnya dan menjadikan pengikutnya merasakan tempat kerja mereka adalah salah satu tempat yang "paling bahagia" untuk bekerja.

KECEMERLANGAN : MATLAMAT TERULUNG ORGANISASI (EXCELLENCE : ULTIMATE REACH OF ORGANIZATION) –  MENGAMALKAN LIMA AMALAN KEPIMPINAN YANG DITELADANI

Kepimpinan bukanlah mengenai personaliti; Ia adalah mengenai kelakuan — satu set kemahiran dan kebolehan yang boleh diperhatikan. Walaupun terdapat perbezaan dalam budaya, jantina, umur, dan pembolehubah lainyang mencirikan kepimpinan yang diteladani, kepimpinan dengan  "Peribadi Mithali" memperlihatkan pola-pola tingkah laku yang serupa iaitu mengamalkan lima teras amalan yang cemerlang.

Lima amalan tersebut ialah Modelkan Cara (Model  the Way),  memberi inspirasi kepada visi yang dikongsi (Inspire a Shared Vision), mencabar proses (Challenge the Process), binaupaya orang lain bertindak (Enables Others to Act), dan terakhir tetapi pastinya tidak kurang pentingnya, mereka pendorong kepada sentuhan hati  (Encourage the Heart).

Model Lima Amalan Kepimpinan Yang Diteladani (The 5 Practices of Exemplary Leadership ®) yang ditulis oleh Michael Fullan terus membuktikan keberkesanannya sebagai satu laluan yang jelas, berasaskan bukti untuk mencapai tahap luar biasa — untuk individu, Kumpulan, organisasi dan masyarakat. Ia menukar konsep kepimpinan yang abstrak kepada amalan-amalan mudah dan tingkah-laku yang boleh diajar dan dipelajari oleh sesiapa sahaja yang bersedia untuk meningkatkan dan menerima cabaran untuk memimpin.

Modelkan Cara; Pemimpin menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan cara orang (konstituensi, rakan-rakan, rakan sekerja dan juga pelanggan) perlu dilayan dan cara bagaimana matlamat perlu diusahakan. Mereka mencipta piawaian kecemerlangan dan kemudian menetapkan contoh bagi orang lain untuk mengikutinya. 

Oleh kerana prospek perubahan yang kompleks boleh menyukarkan orang dan menyekat tindakan, mereka menetapkan matlamat interim supaya orang boleh mencapai kemenangan kecil  dalam pada masa yang sama mereka bekerja ke arah matlamat yang lebih besar. Mereka merungkai birokrasi apabila ia menghalang  tindakan; mereka meletakkan petunjuk arah apabila orang tidak memahami ke mana hendak dituju dan bagaimana mahu menuju ke sana; dan mereka yang mencipta peluang kemenangan.

Memberi Inspirasi Terhadap Perkongsian Visi; Pemimpin bersemangat percaya bahawa mereka boleh membuat perbezaan. Mereka membayangkan masa depan, mencipta imej sesuai dan unik daripada apa yang boleh dicapai oleh  organisasi.

Melalui daya tarikan dan pujukan yang tenang, pemimpin menyenaraikan anggota lain dalam organisasi dalam mimpi mereka. Mereka memberi nafas ke dalam visi mereka dan melibatkan orang lain untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang menarik untuk masa depan.

Mencabar Proses; Pemimpin mencari peluang-peluang untuk menukar status quo. Mereka mencari kaedah inovatif untuk memperbaiki organisasi. Dalam berbuat demikian, mereka mencuba dan mengambil risiko.

Oleh kerana pemimpin tahu bahawa mengambil risiko melibatkan kesilapan dan kegagalan, mereka menerima dan mengakui bahawa kekecewaan daripada satu kegagalan sebagai peluang pembelajaran.

Binaupaya Orang Lain Untuk Bertindak; Pemimpin menggalakkan kerjasama dan membina semangat  sepasukan. Mereka dengan aktif melibatkan orang lain. Pemimpin memahami bahawa saling menghormati  adalah sesuatu yang dapat mengekalkan  usaha-usaha yang luar biasa; mereka berusaha untuk mewujudkan suasana kepercayaan dan kemuliaan insan.

Mereka saling mengukuhkan antara satu sama lain, menjadikan setiap orang rasa mampu dan bertenaga.

Memenagi Hati  ; Mencapai perkara-perkara yang luar biasa dalam organisasi adalah tugasan yang berat. Untuk memastikan harapan dan keazaman terus hidup, pemimpin harus mengiktiraf sumbangan yang dilakukan oleh individu-individu.

Dalam setiap pasukan yang menang, ahli-ahli perlu berkongsi ganjaran setiap usaha mereka, oleh itu pemimpin perlu meraikan pencapaian mereka. Pemimpin perlu menjadikan orang lain merasa seperti seorang  tokoh.

Sebagai rumusannya menjadi seorang pendidik dewasa ini tidaklah semudah yang disangka. Tugas dan tanggungjawab besar yang terletak di bahu kita menuntut komitmen yang tinggi khususnya dalam menghadapi persaingan global yang menuntut perubahan dinamik dalam sistem pendidikan. Untuk itu, kita sebagai golongan profesional perlu bersedia untuk menerima perubahan dan memiliki ciri inovatif sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah Hadis Riwayat Muslim yang bermaksud, ‘Barang siapa melakukan hal baharu yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan mendapat pula pahala orang lain yang mengerjakan hal baharu yang baik itu’.

Sebagai pemimpin pendidikan, kita perlu menambah nilai keintelektualan kerana kepimpinan hari ini merupakan agen perubahan dalam menghasilkan modal insan yang diperlukan oleh negara kita pada masa hadapan. Great teachers groom their students to become leaders. Ordinary teachers direct us along the right path, but great teachers inspire us to seek our own path. They encourage us to discover our talents.

Adalah diharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan sekelian dapat memahami sebab-sebab kemunculan paradigma baru organisasi abad ke-21, dapat menggambarkan dengan lebih jekas kepada anggota dalam organisasi tentang ciri-ciri utama pendekatan budaya-kecemerlangan serta dapat menyenarai nilai-nilai teras kebaikan dan keburukan pendekatan budaya kecemerlangan dalam amalan kepimpinan.
Sesungguhnya,  apa yang dilaksanakan  dan dirancang untuk menambah baik sistem pendidikan negara bertujuan untuk menyediakan modal  insan  yang  mempunyai  pengetahuan,  kemahiran  berfikir, profisiensi dwibahasa,  kemahiran  kepimpinan,  memiliki identiti nasional dan etika kerohanian serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, saya menyeru warga pendidik   agar   bersama-sama    meletakkan   keutamaan   pada   tahap tertinggi  bagi  memastikan  semua  perancangan  dalam  pelan pembangunan pendidikan berjalan lancar.