Wednesday, April 4, 2018

J-PRIme - Alat Bimbingan SIPartners+ Dalam Membantu Pengurusan Data Pemeringkatan Kompetensi PGB


Anjakan 5 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dengan jelas menyatakan aspirasi KPM untuk memastikan setiap sekolah tanpa mengira lokasi dan tahap prestasi, mempunyai PGB yang berkualiti tinggi untuk menyediakan kepimpinan pendidikan dan memacu prestasi sekolah secara menyeluruh. Bagi tujuan ini proses pemilihan dan penempatan PGB telah ditambahbaik dengan mensyaratkan semua calon PGB menjalani latihan NPQEL yang dikendalikan olah IAB dengan jayanya, sebelum dilantik sebagai PGB.