Wednesday, July 4, 2018

Zon Perkembangan Proximal (Zone of Proximal Development) dalam konteks pembangunan kompetensi guru dan pembelajaran murid.


 
 
Zon Perkembangan Proximal (Zone of Proximal Development), adalah jurang di antara apa yang pelajar boleh lakukan tanpa bantuan dan apakah yang dia boleh lakukan dengan bantuan. Ia adalah satu konsep yang dibangunkan oleh ahli psikologi dan sosiologi konstruktivis Russia, Lev Vygotsky (1896-1934). Vygotsky menyatakan bahawa kanak-kanak mengikut contoh orang dewasa dan beransur-ansur membangunkan keupayaan untuk melakukan tugas tertentu tanpa bantuan atau sokongan.