Monday, November 6, 2017

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21

Shamsuddin bin Haron (Pegawai SIPartner+ PPD Kluang)

Kertas kerja ini telah dibentangkan semasa
Kenferensi Pendidikan Nasional di Kota Tinggi pada 2016)

 
Pengenalan 

Era kemajuan Negara terkini menyaksikan pendidikan bergerak seiring untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Demi merealisasikan matlamat mencapai tahap negara maju pada tahun 2020, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menangani pelbagai isu dan masalah dalam sistem sedia ada bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan, bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah.