Wednesday, October 23, 2019

Teachers Voice (Suara Guru)

Artikel ini ditulis bagi memenuhi permintaan rakan PGB yang masih belum jelas mengenai Suara Guru sebagai satu strategi dalam penambahbaikan sekolah.


Dalam pendidikan, suara guru merujuk kepada nilai, pendapat, kepercayaan, perspektif, kepakaran, dan latar belakang budaya para guru yang bekerja di sebuah sekolah, yang meliputi kesatuan guru, organisasi profesional, dan entiti lain yang merujuk kepada para guru. Sebagai falsafah dan strategi peningkatan sekolah, konsep suara guru dalam pendidikan telah berkembang semakin popular dalam beberapa dekad kebelakangan ini.

Sunday, October 20, 2019

Modul Pembelajaran Profil Kepimpinan Pemimpin Sekolah Negeri Johor (ProKiPS)Modul ini merupakan pelengkap dalam proses Coaching and Mentoring antara pegawai SIPartner+ dengan Pengetua/ Guru Besar (PGB). Modul ini merupakan bahan belajar yang digunakan oleh pembaca khususnya PGB dan SIPartner+ untuk mendalami pengetahuan bagi meningkatkan kompetensi kepimpinan sekolah. Modul-modul yang disediakan merupakan aspek-aspek yang terkandung dalam empat Standard J-ProKiPS (berasaskan SKPM 2010) Modul ini memiliki struktur yang khas bagi memudahkan pembaca mamahami kandungannya berdasarkan deskripsi skor tertinggi bagi setiap aspek dalam J-ProKiPS.

Buku Panduan Pembelajaran Abad Ke-21

PPD Kulai telah menerbitkan Buku Panduan Pembelajaran Abad Ke-21 dalam usaha memastikan Pembelajaran abad Ke-21 dapat direalisasikan dengan jayanya. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada tuan PPD dan semua pihak yang berusaha gigih bagi merealisasikan penyediaan buku panduan ini. Diharapkan panduan ini berupaya menjadi panduan dan pegangan kepada semua warga pendidik daerah Kulai dalam usaha meningkatkan tahap profesionalisme, pengetahuan dan kemahiran guru di sekolah-sekolah dalam pelaksanaan Pembelajaran Abad Ke-21. 

Standard Prestasi PAK21 JPN Johor

Penghasilan Standard Prestasi ini merupakan salah satu perkara yang terkandung dalam pelan operasi Sekolah PAK21. Standard Prestasi ini disediakan agar semua warga pendidikan Johor dapat membuat rujukan tentang peranan dan tanggungjawab yang perlu digalas. Bersesuaian dengan Gelombang 2 PPPM (2016-2020), penerbitan Standard Prestasi ini diharapkan dapat membantu institusi sekolah memacu kepada perubahan sistem dan mengukuhkan peranan masing-masing dari segi kapasiti dan
keupayaan pelaksanaan.Kerangka konsep PAK 21 sekolah- sekolah Negeri Johor

Modul Coaching Kepimpinan Dalam Pembangunan Indivdu dan Organisasi

Modul Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah satu panduan mengenai COACHING KEPIMPINAN DALAM PEMBANGUNAN INDIVIDU DAN ORGANISASI. Modul ini diterbitkan dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan dan guru-guru di sekolah mengenai konsep, kemahiran, kepentingan, proses, model dan aplikasi coaching dalam meningkatkan komitmen individu ke arah pembangunan individu dan pembangunan organisasi. Modul ini boleh diperolehi dalam format bercetak. Harga RM35.00 termasuk pos. Sila email: sazman68@gmail.com untuk mendapatkan naskah ini.

Modul Penetapan Hala Tuju dan RPS

Modul Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah satu modul yang memberi tumpuan dan panduan mengenai PENETAPAN HALA TUJU DAN RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS). Modul ini diterbitkan dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah sama ada pengetua, guru besar, guru penolong kanan malah kepimpinan pertengahan dan guru-guru di sekolah mengenai peraturan, tatacara dan tertib dalam penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS). Modul ini boleh diperolehi dalam format bercetak. Harga RM35.00 termasuk pos. Sila email: sazman68@gmail.com jika berminat untuk mendapatkan naskah ini.

Tuesday, October 1, 2019

Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram - ppt download

Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram - ppt download: Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram Total Quality Management (TQM) is a management strategy created to achieve excellence in quality in all organizational processes. TQM has been widely used in manufacturing, education, government, and service industries, as well as NASA space and science programs.