Monday, November 6, 2017

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21

Shamsuddin bin Haron (Pegawai SIPartner+ PPD Kluang)

Kertas kerja ini telah dibentangkan semasa
Kenferensi Pendidikan Nasional di Kota Tinggi pada 2016)

 
Pengenalan 

Era kemajuan Negara terkini menyaksikan pendidikan bergerak seiring untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Demi merealisasikan matlamat mencapai tahap negara maju pada tahun 2020, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menangani pelbagai isu dan masalah dalam sistem sedia ada bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan, bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah.  

Wednesday, October 25, 2017

Bengkel Kerja Pasukan Pemacu Transformasi Daerah - Google Classroom

TARIKH : 25 OKTOBER 2017, RABU
MASA  : 10:00 PAGI ~ 1:00 TENGAH HARI
TEMPAT: BILIK MESYUARAT

Mengambil inisiatif untuk memantapkan profesionalisme bagi tujuan memberi input bimbingan yang berkualiti, maka saya telah mengendalikan Bengkel Kerja Google Classroom yang melibatkan SIPartners+ dan  SISC+. Program yang bermula dari pukul 10:00 pagi hingga 1.00 tengah hari antara lain bermatlamatkan untuk memberi bimbingan kepada rakan-rakan SIPartners+ dan SISC+ dalam mengelolakan kelas maya dengan menggunakan Google Classroom.

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21Oleh;
Shamsuddin bin Haron (Pegawai SIPartner+ PPD Kluang)

 (Kertas kerja ini telah dibentangkan di Kenferensi Pendidikan Nasional 
di Kota Tinggi pada 2016)

Pengenalan

Era kemajuan Negara terkini menyaksikan pendidikan bergerak seiring untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Demi merealisasikan matlamat mencapai tahap negara maju pada tahun 2020, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menangani pelbagai isu dan masalah dalam sistem sedia ada bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan, bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah.

Sunday, October 15, 2017

Sepintas Lalu Mengenai Program Imersif Tinggi (The Highly Immersive Programme / HIP)

Program Imersif Tinggi (HIP) adalah satu program yang diperkenalkan di bawah dasar MBMMBI yang akan meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris pelajar melalui peningkatan pendedahan kepada Bahasa Inggeris. Ia juga bertujuan untuk memupuk tingkah-laku yang positif terhadap pembelajaran dan penggunaan Bahasa Inggeris. HIP adalah sejajar dengan aspirasi murid yang diketengahkan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dan menyokong lima anjakan dalam PPPM seperti berikut; 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1CWnQhTT5h6M0NNQkxGaUFXb0U?usp=sharing
(Klik pada ikon untuk muat turun bahan)

Penandaarasan Sebagai Strategi Penambahbaikan Berterusan di Sekolah: Konsep dan Rasional


Penandaarasan merupakan kaedah yang telah digunakan sekian lama oleh individu, kumpulan mahupun organisasi untuk tujuan penambahbaikan prestasi masing-masing. Sejak dahulu lagi kemajuan telah dapat dicapai menerusi proses penandaarasan ini di mana penelitian dibuat ke atas pihak yang lebih maju dan idea-idea dipinjam, diubahsuai dan dilaksanakan di organisasi sendiri. Dalam tahun 70'an pihak pengurusan memberi tumpuan kepada proses penambahbaikan secara berterusan dan ini mencetus kesedaran bahawa kecemerlangan sesuatu output itu banyak bergantung kepada proses-proses yang terlibat dalam penghasilannya. | BAHAN POWER POINT |
 


Sebahagian Pegawai SIPartners+ yang turut serta dalam Forum
Forum SIPartners+ dan SISC+ Peringkat Kebangsaan 2017 yang diadakan pada 12 hingga 14 Oktober 2017, bertempat di Eastin Hotel, Petaling Jaya, adalah julung-julung kalinya dianjurkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan Unit Pelaksanaan & Prestasi (PADU), sepanjang kewujudan SIPartners+ dan SISC+ di bawah inisiatif DTP sejak 2014.
Program ini turut mendapat kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, bertemakan “MEMPERKASAKAN PERANAN SIPARTNERS+ DAN SISC+ DALAM PEMBELAJARAN ABAD KE-21”. Forum telah disertai oleh seramai 52 orang SIPartners+ dan seramai 162 orang SISC+ dari seluruh negara serta14 orang  Program Manager bagi setiap JPN .
Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Mohamad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah merasmikan forum ini.
Sila klik pada pautan untuk maklumat lanjut berkaitan FORUM
https://forumsipsisc.wordpress.com/

Saturday, September 30, 2017

Model Maslow Dalam Perkembangan Pembelajaran Murid di Sekolah

 
Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak, individu memerlukan perlindungan dan keselamatan, diikuti dengan kasih sayang, dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri.   

Monday, September 25, 2017

Konsep dan Kerangka Pembelajaran Kolaboratif


 
John Amos Comenius, seorang ahli akademik pada kurun ke-16 telah memperkenalkan satu pendekatan yang perlu diikuti dalam proses pengajaran, iaitu konsep di mana guru menggunakan kaedah kurang mengajar tetapi murid murid lebih banyak belajar  (teachers teach less but learners learn more). Ideanya adalah untuk melibatkan murid-murid lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. 

Friday, August 25, 2017

Empat komponen Utama Program Transformasi Daerah (DTP)


Program  Transformasi  Daerah  berteraskan  konsep  sokongan  dan akauntabiliti dengan empat komponen utama.

Tuesday, August 15, 2017

Pemimpin Lima Tahap Dan Realitinya Di SekolahPenulisan ini dibuat berdasarkan buku “The Five Levels Of Leadership” yang di tulis oleh John Maxwell. John Maxwell telah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai  Lima Tahap Kematangan Kepimpinan, bermula dari kepimpinan berasaskan kepada kedudukan (Tahap 1) hingga pemimpin tersebut dapat dibangunkan menjadi seorang pemimpin berasaskan penghormatan (Tahap 5). Dalam buku tersebut Maxwell menjelaskan mengapa setiap organisasi memerlukan lebih banyak pemimpin Tahap 5 dan bagaimana setiap individu boleh dibantu untuk sampai ke tahap tersebut.

Wednesday, July 26, 2017

Mengurus Perubahan Dalam Organisasi Menerusi Pendekatan Bimbingan


Oleh,
AZMAN BIN SAFII
Pegawai SIPartner+, PPD Kulai
Rajah 1 : Model Keluk Perubahan


Keluk Perubahan adalah model popular dan sangat berpengaruh yang kerap digunakan oleh pengurus perubahan untuk memahami peringkat-peringkat peralihan individu dan juga organisasi. Keluk Perubahan  membantu meramalkan bagaimana orang ramai atau ahli dalam sesebuah organisasi akan bertindak balas terhadap perubahan. Model Keluk Perubahan ini dapat dijadikan sebagai panduan supaya kepimpinan organisasi seperti di sekolah dapat membantu ahli membuat peralihan terhadap perubahan yang berlaku pada peringkat diri mereka sendiri. Pemahaman terhadap Keluk Perubahan ini dapat memastikan setiap ahli dalam organisasi sentiasa mendapat bantuan dan sokongan yang diperlukan dalam menempuh fasa-fasa perubahan.

Friday, July 21, 2017

Perbezaan antara Pengurusan (Management) dan Kepimpinan (Leadership)


Perbezaan antara Pengurusan (Management) dan Kepimpinan (Leadership) atau perbezaan antara Pengurus (Manager) dan Pemimpin (Leader) adalah topik yang sangat menarik dan selalu mengundang perhatian banyak pihak. Banyak juga buku pengurusan dan kepimpinan menguraikan perbezaan-perbezaan dua terma ini yang sangat menarik. Dalam coretan ini kita memilih topik ini untuk dibahas.
 

  1. Pengurus suka bertanya “how” dan “when”, “bagaimana” dan “bila” sedangkan seorang pemimpin lebih sering bertanya “what” dan “why”, “apa” dan “mengapa”. 

  1. Seorang pengurus lebih suka memberikan perhatian terhadap proses dan prosedur. Sedangkan seorang pemimpin lebih memperhatikan apa yang terjadi dan mengapa sesuatu boleh terjadi, terutama pada ketika mereka sedang berusaha menyelesaikan sesuatu masalah. 

  1. Seorang Pengurus cenderung mengatur dan mengelola sesuatu aktiviti, program atau projek serta mempertahankan system yang sudah ada. Sedangkan seorang pemimpin memotivasi anggotanya serta mengembangkan system prosedur.   

  1. Pengurus melakukan hal-hal dengan cara yang betul, berorientasi pada efisien (dalam bahasa Inggeris adalah “do the things right”. Sedangkan pemimpin melakukan hal-hal yang betul, berorientasi pada efektif. (dalam bahasa Inggris adalah “do the right things”. Kombinasi dari keduanya akan menjadi “Do the right things right!” 

  1. Pengurus menetapkan “goals” sedangkan pemimpin menetapkan “vision” dan “values” atau visi serta nilai-nilai. Jangkauan pemimpin lebih luas dan lebih jauh.  

  1. Pengurus melakukan “training” sedangkan pemimpin melakukan “coaching” yang lebih efektif dalam pembangunan diri. Proses Coaching dapat menggali potensi yang lebih banyak dari orang yang di-coach. 

Jika anda adalah seorang pengurus atau ketua jabatan, sebaiknya anda mempelajari kualiti dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita tidak akan boleh menjadi seorang pengurus yang baik tanpa memiliki keterampilan memimpin.

Travelog SIPartner+

Oleh;
Shamsuddin bin Haron
Pegawai SIPartner+, PPD KluangPERTEMUAN PERTAMA

Alhamdulillah. Aku amat bersyukur ditakdirkan untuk bertemu dengan Pengetua SMK Seri Kota Paloh, Kluang. Riak wajahnya yang riang dan senyumannya yang sentiasa terukir ketika menyambut kehadiranku membuatkan aku berasa selesa bersamanya.

Monday, June 19, 2017

Ciri-ciri Pembelajaran Abad Ke-21

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Thomas Friedman dalam bukunya The World Is Flat : A Brief History of the Twenty-First Century, menyatakan pendidikan turut memainkan peranan penting dan menjadi kunci utama kepada kejayaan ekonomi dan kelestarian dunia dalam abad ke-21 ini.  Alvin Toffler pula dalam bukunya Power Shift : Knowledge, Wealth and Power at the Edge of The 21st Century menyatakan bahawa 'the illiterate of the 21st century are not those that cannot read or write, but those that cannot learn, unlearn and relearn.'

Sunday, May 21, 2017

Penggunaan Data Dalam Program Penambahbaikan Sekolah

https://drive.google.com/drive/folders/0B1CWnQhTT5h6SkNYdHdtOXdDcEE?usp=sharing

Klik Pada Gambar untuk muat turun bahan


Data adalah sangat penting dalam memastikan kita melaksanakan intervensi yang betul terhadap isu atau permasalahan yang ingin kita tangani. Data juga akan menjadikan keputusan-keputusan yang akan kita lakukan merupakan keputusan yang tepat sepanjang proses pengurusan dan pelaksanaan sesuatu program atau aktiviti.

Friday, May 19, 2017

Kemahiran Pendidikan Abad Ke-21

Kerangka Kemahiran Pendidikan Aabad Ke-21


Profesion perguruan bertanggungjawab dalam memastikan dasar dan sistem pendidikan berupaya untuk merealisasikan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara (FPN) iaitu menjana dan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Selain itu FPN juga memberi penekanan kepada kemahiran 3M (membaca, mengira dan menulis), sejajar dengan kemahiran baru seperti sains dan teknologi, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal .

Matlamat Strategik Johor Showcase

Selaras dengan aspirasi PPJ untuk menjadikan Johor sebagai Johore Showcase maka semua kepimpinan sekolah dalam negeri Johor khususnya di PPD Kulai perlu mengambil langkah rapid execution, strong implementation bagi empat matlamat strategik Johore Showcase dalam bentuk pelan tindakan sekolah masing-masing;

Sunday, May 14, 2017

Coaching & Mentoring Dalam Pendidikan

COACHING DAN MENTORING DALAM PENDIDIKAN
Konsep Asas, Peranan, Proses, Membina Kepercayaan
Apakah coaching?

Coaching  adalah mengenai keupayaan seseorang bertanya soalan yang betul daripada memberikan jawapan yang betul. Coaching pada asasnya menggunakan gaya perbualan berstruktur yang dibantu dengan pendekatan mendengar, menyoal dan memberi maklum balas serta membuat pemerhatian berkesan untuk membantu Orang yang Di Coach (coachee) meneroka dan memahami diri, potensi serta keadaan mereka sendiri. Seterusnya membolehkan mereka mencari penyelesaian mereka sendiri.

Friday, May 5, 2017

Kepimpinan Transformasional :

KEPIMPINAN TRANFORMASIONAL:
MATLAMAT, STRATEGI DAN IMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN SEKOLAH

Penulisan ini meneliti transformasi kepimpinan yang menekankan kepentingan kerja berpasukan dan penambahbaikan sekolah yang menyeluruh, sebagai alternatif kepada kaedah lain dalam kepimpinan. Kepimpinan Transformasi adalah berlawanan dengan: (1) kepimpinan pengajaran, yang merangkumi hierarki dan penyeliaan Ketua dan biasanya tidak termasuk pembangunan guru; dan (2) kepimpinan transaksional, yang berasaskan Pertukaran Perkhidmatan untuk pelbagai jenis ganjaran yang dikawal oleh pemimpin, sekurang-kurangnya di peringkat bahagian. 

Thursday, May 4, 2017

Transformasi Sekolah 2025 (TS25)

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Melalui TS25 adalah diharapkan sekolah yang terlibat berupaya mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

Thursday, March 30, 2017

Gaya Kepimpinan Berkesan

Gaya Kepimpinan Berkesan

Oleh,

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+),
Pejabat Pendidikan Daerah Kluang

Pendahuluan

Penulisan ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga pendidik ke arah pencapaian matlamat sekolah. Penulisan ini akan menjawab persoalan “Apa” secara ringkas bagi memberi pemahaman tentang konsep dan memberi fokus terhadap persoalan “Bagaimana” bagi membincangkan tentang aspek aplikasi.
Objektif Penulisan