Saturday, June 23, 2018

Peranan Coaching dalam Revitalisasi Pendidikan Abad Ke-21Shamsuddin bin Haron (Pegawai SIPartner+ PPD Kluang)

 (Kertas kerja ini telah dibentangkan di Kenferensi Pendidikan Nasional di Kota Tinggi pada 2016)

Pengenalan

Era kemajuan Negara terkini menyaksikan pendidikan bergerak seiring untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, berpotensi, dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran globalisasi masa kini. Demi merealisasikan matlamat mencapai tahap negara maju pada tahun 2020, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengorak langkah untuk menangani pelbagai isu dan masalah dalam sistem sedia ada bagi memastikan sistem pendidikan terus relevan, bersifat dinamik dan sesuai dengan persekitaran yang berubah.

Kolokium Kepimpinan Pemimpin Pendidikan Daerah Kulai 2015


Tema:
“Peranan Kepimpinan Pendidikan Abad Ke-21 Dalam Merealisasikan Aspirasi PPPM” 

Malaysia kini berhadapan dengan cabaran abad 21 yang didominasikan oleh kepantasan perubahan persekitaraan akibat daripada ledakan teknologi maklumat yang berpusatkan kepada kemahiran berfikir aras tinggi iaitu berfikir secara kreatif dan inovatif bagi menghasilkan pelbagai jenis produk. Sesebuah negara yang ingin terus maju perlu menghasilkan modal insan yang berpengetahuan  dan berkemahiran tinggi disamping bijak berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan menggunakan pelbagai bahasa. Sikap ingin terus belajar sepanjang hidup perlu dibina dalam kalangan murid yang bakal menjadi modal insan negara. Kini guru perlu mengajar murid bagaimana untuk terus belajar sepanjang hayat. 

Saturday, June 16, 2018

Kolokium Kepimpinan Pemimpin Sekolah Kali Ke-2 Tahun 2018

Tema: Memupuk gaya kepimpinan digital dalam kalangan pemimpin sekolah.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia kini telah memasuki gelombang kedua dalam usaha mengubah landskap pendidikan di negara ini. Pengetua dan Guru Besar selaku peneraju di sekolah perlu meningkatkan karisma masing-masing melalui pengetahuan dan keilmuannya yang berkembang pesat di samping mengangkat martabat dirinya sebagai golongan intelek yang dihormati dalam masyarakat. Pengetua dan Guru Besar sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong golongan pendidik adalah pendukung obor budaya ilmu. Kejayaan dan keberkesanan kualiti guru pada hari ini terletak sejauhmana berkesannya kepimpinan yang menerajui sekolah dalam menjayakan tranformasi pendidikan Negara Malaysia. 

Dengan berlakunya ledakan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, disertai dengan perkembangan dunia teknologi maklumat, tuntutan supaya Pengetua dan Guru Besar di sekolah melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu amatlah kritikal. Salah satu pendekatan atau wahana yang praktikal ialah dengan penganjuran kolokium pendidikan bagi merangsang pemikiran dan daya intelektual seseorang. Ia juga mendorong kepada percambahan idea dan perkembangan pemikiran serta peka kepada isu yang sedang berlegar-legar dalam dunia pendidikan ketika ini. 

Thursday, June 14, 2018

Perkongsian Amalan Terbaik PGB Sekolah-sekolah Daerah Kulai Menerusi Principal Peer Learning (PPL)Assalamualaikum wbh dan salam sejahtera, Saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Pegawai Pendidikan  Pejabat Pendidikan Daerah Kulai atas sokongan terhadap inisiatif yang diambil oleh SIPartners+ untuk mendokumentasikan amalan-amalan terbaik beberapa buah sekolah di daerah Kulai. Penulisan ini juga dibuat sebagai penghargaan kepada Pengetua dan Guru Besar yang telah terlibat dalam menjayakan Program PPL ini sebagai satu wadah perkongsian amalan terbaik. Bahan-bahan yang dikumpulkan ini adalah koleksi amalan terbaik 2014 yang telahpun dikongsikan kepada sebagaian pengetua dan guru besar menerusi Program Principal Peer Learning yang telah diadakan pada 9 dan 16 Ogos 2014. 

Monday, June 11, 2018

Program Transformasi Daerah: HILL - Progam Kolaboratif Sarawak 2018


TARIKH :  
4 – 6 OKTOBER 2018 ( KHAMIS HINGGA SABTU )
 

KUMPULAN SASARAN :
5 Orang Pegawai PPD Kulai (Lampiran A)
19 Pengetua Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kulai

PENDAHULUAN 

Pendidikan Abad ke-21 menuntut kepada kemahiran kolaboratif, kooperatif, kemahiran kritis, kreatif dan kemahiran komunikasi (4C). Setiap satu elemen tersebut mampu menyumbang kepada penjanaan pemikiran holistik yang akhirnya nanti akan dapat menterjemahkan visi dan misi organisasi di peringkat masing-masing.  

Sunday, June 10, 2018

Persediaan Certified Coach: Pengiktirafan dan Nilai Tambah Profesionalisme SIPartners+

 

Setelah menjadi SIPartners+ dan melibatkan diri dalam bidang bimbingan kepimpinan selama empat tahun saya melihat Certified Coach adalah satu pengiktirafan terhadap peranan kami dalam memacu transformasi pendidikan, khususnya dalam konteks pembangunan kualiti kepimpinan di sekolah. Perkara ini adalah selaras dengan anjakan keenam PPM, iaitu mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan sekolah. Justeru, Certified Coach adalah nilai tambah terhadap mutu pengurusan dan amalan pendidikan negara kerana saya berpendapat untuk membangunkan sumber manusia, ia perlu dilakukan secara holistik dengan mengadun IQ, EQ dan SQl dalam diri pimimpin. Pendekatan coaching dan mentoring mengisi keperluan ini. Oleh itu saya berharap Certified Coach ini akan menjadi pemangkin kepada komitmen dan minat dalam kalangan warga pendidikan terhadap kerjaya sebagai Sipartners+. 
SIPartners+ juga perlu mempunyai matlamat untuk memastikan keberhasilan bimbingan dalam memastikan kepimpinan di sekolah berada pada tahap prestai yang tinggi. Semoga Semoga SIPartners+ dapat memberikan sumbangan yang lebih bermakna dan berimpak tinggi terhadap pembangunan pendidikan. Namun sebagai Certified Coach, SIPartners+ perlulah bersedia untuk melakukan anjakan paradigma dari sekadar memberi bimbingan kepada kepimpinan pengetua dan guru besar di sekolah sahaja, kepada bimbingan pada skala makro. SIPartners+ perlu bersedia untuk menjadi pembimbing sepenuhmasa dalam memberikan bimbingan secara professional untuk pembangunan profesionalisme merentas organisasi pada skala yang lebih luas. Untuk itu SIPartners+ perlu kekal fokus dan melaksanakan proses coaching dengan menggunakan teknik,  pendekatan, dan kaedah yang betul mengikut standard yang telah ditetapkan.
Berikut ini dikongsikan bebrapa dokumentasi yang perlu disediakan oleh SIPartners+ dalam membuat Persediaan Pentaksiran Certified Coach;

BIL
PERKARA
CATATAN
1.
Salinan Sijil Menghadiri Kursus Coaching
1 salinan
2.
Salinan Log Coaching (TKC 1)
Boleh menggunakan borang TKC1 atau Rekod Coaching SPL KPM
3.
Kontrak Coaching (TKC 2)
1 Kontrak
4.
Rekod Coaching ( TKC3,TKC4, dan TKC5)    

Borang Versi MS Words
Contoh Pengisian Rekod Coaching
Penghantaran pertama 20 sesi dan penghantaran kedua 30 sesi (tetapi jika telah siap semua boleh hantar 50 sesi sekali gus)
5.
Rekod eCoaching ( TKC3,TKC4, dan TKC5)  
Maksimum 5 sesi
6.
Rumusan 5 Borang Maklum Balas Coachee (TKC 6)
1 Rumusan ( Contoh )
7.
Transkrip  Sesi Coaching disemak dan ditandatangani oleh Pensyarah Pembimbing                   
1 Transkrip ( Contoh )
8.
Borang Rekod Bimbingan oleh Pensyarah Pembimbing
1 salinan fotostat borang atau laporan Pensyarah Pembimbing.
9.
Rumusan Penilaian Kendiri Standard Kompetensi Certified Coach IAB
1)Perlu ada skor dan nyatakan eviden.

(Kompetensi Certified Coach IAB)

Sertakan juga Penilaian Kendiri Kecerdasan Emosi
10.
Pelan Pembangunan Profesional Sebagai Coach Sepenuh Masa
1) Borang Pelan pembangunan Profesional ( Contoh )
2) Pelan Pembangunan Profesional SIPartners+ ( Contoh )

Semoga rakan-rakan SIPartners+ yang terlibat dalam Pentaksiran Certified Coach ini dapat memberikan komitmen yang terbaik dan menjalani sesi pentaksiran dengan jayanya. Insya Allah.