Saturday, September 30, 2017

Model Maslow Dalam Perkembangan Pembelajaran Murid di Sekolah

 
Model Maslow yang berbentuk peringkat itu merupakan perkembangan ‘ontological’ individu kerana setiap peringkat perkembangan perlu dilalui oleh individu misalnya pada masa bayi atau kanak-kanak, individu memerlukan perlindungan dan keselamatan, diikuti dengan kasih sayang, dan penghormatan diri dan keperluan ini terus bertambah sehingga kepada peringkat penyempurnaan kendiri.   

Monday, September 25, 2017

Konsep dan Kerangka Pembelajaran Kolaboratif


 
John Amos Comenius, seorang ahli akademik pada kurun ke-16 telah memperkenalkan satu pendekatan yang perlu diikuti dalam proses pengajaran, iaitu konsep di mana guru menggunakan kaedah kurang mengajar tetapi murid murid lebih banyak belajar  (teachers teach less but learners learn more). Ideanya adalah untuk melibatkan murid-murid lebih aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri.