Sunday, August 4, 2013

Kepimpinan Bertoksik

 

Gaya kepimpinan merupakan cara seseorang pemimpin menggunakan kuasa yang dimiliki sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja supaya bekerja kuat untuk mencapai objektif organisasi. Pada asasnya gaya kepimpinan dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang dijelaskan oleh Blake & Mouton (1964) iaitu Kepimpinan Autokratik, Kepimpinan Berperikemanusiaan (Humanisme), Kepimpininan Demokratik dan Kepimpinan Kebebasan (Laissez-Faire).
 
Kita juga biasa mendengar aliran baru yang membincangkan tentang  Kepimpinan Transformasional, Kepimpinan Teragih (Distributed Leadership), Kepimpinan Instruksional dan sebagainya. Namun Jean Lipman-Blumen (2005) telah mengkaji sejenis kepimpinan yang berbeza wujud dalam sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan. Jean telah mengemukakan Rangka Kerja Konsep KEPIMPINAN TOKSIK.
 
Saya ingin berkongsi maklumat ini dan mungkin ia boleh membantu kita - pemimpin organisasi pendidikan agar berhati-hati dan mengelakkannya menjangkiti gaya kepimpinan kita. Seseorang pemimpin dianggap sebagai PEMIMPIN TOKSIK apabila menunjukkan satu atau lebih daripada sifat PERIBADI PEMIMPIN TOKSIK yang berikut;
 
KURANG INTEGRITI (LACK OF INTEGRITY) - yang mendedahkan pemimpin-pemimpin seperti  rasuah atau tidak boleh dipercayai;
 
CITA-CITA YANG TIDAK PERNAH DIPUASKAN (INSATIABLE AMBITION) -cita-cita tidak pernah puas yang menuntut pemimpin untuk meletakkan kuasa berterusan di tangan mereka sendiri, lebih mementingkan kemuliaan dan kegemilangan diri berbanding kesejahteraan atas pengikut mereka ;

EGO YANG TINGGI (ENORMOUS EGO) - Pemimpin-pemimpin Toksik buta terhadap kelemahan sifat mereka sendiri dan membataskan keupayaan mereka untuk penambahbaikan diri;

KEANGKUHAN (ARROGANCE) - keangkuhan yang menghalang Pemimpin Toksik dari mengakui kesilapan mereka dan sebaliknya membawa kepada sifat suka menyalahkan orang lain;

TIDAK PENTINGKAN MORALITI (AMORALITY) - sikap ini yang menjadikan hampir mustahil bagi pemimpin toksik untuk membezakan perkara yang hak dengan yang salah;

KETAMAKAN (AVARICE) - ketamakan yang mendorong pemimpin toksik meletakkan wang dan apa yang boleh dibeli dengan wang sebagai senarai utama mereka (pemimpin mata duitan);

KEGAGALAN UNTUK MEMAHAMI (FAILURE TO UNDERSTAND) - sifat gagal memahami masalah yang berkaitan dan GAGAL BERKELAKUAN SECARA CEKAP  & BERKESAN dalam situasi yang memerlukan kepimpinan mereka;

PENGECUT (COWARDICE) pengecut yang membawa mereka mengecut (TIDAK TERANGSANG) bila berhadapan pilihan yang sukar, dan;


TERBURU-BURU (RECKLESS) -  sifat terburu-buru atau bertindak secara melulu terhadap tindakan mereka ke atas orang lain serta kepada diri mereka sendiri.
 

Friday, July 26, 2013

Memartabatkan Guru Sebagai Satu Profesyen.

 

Profesional pada umumnya adalah merujuk kepada bidang pekerjaan yang memerlukan latihan dan kepakaran peringkat tinggi serta mematuhi piawai teknik atau etika sesuatu profesion; menguasai kehalusan cara dan kaedah berasaskan pengetahuan serta kesungguhan yang tinggi yang mencerminkan hasil pendidikan, latihan dan pengalaman.

Justeru itu guru atau pendidik itu dianggap sebagai bidang yang professional, kerana bukan sahaja sebelum menjadi pendidik mereka perlu menjalani latihan perguruan yang intensif tetapi juga memerlukan kelulusan akademik yang tinggi. Seseorang yang mempunyai kelulusan akademik yang tinggi dalam sessuatu bidang ilmu mungkin boleh mengajarkan ilmunya kepada orang lain, tetapi sama ada mereka boleh memahaminya atau tdiak adalah berrgantung kepada kaedah penyampaiannya.

Untuk memastikan kaedah penyampaian yang berkesan sesorang itu perlu menjalani latihan yang khusus bagi tempoh masa yang tertentu untuk mendapatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman berkaiatan ilmu pedagogi dan andragogi. Pedagaogi dan andragogi adalah kaedah mendidik seseorang mengikut peringkatnya.
 
Dalam konteks ini seorang bakal guru perlu menjalani latihan selama empat hingga lima tahun sama ada di IPG mahupun di universiti. Mereka akan diberi pendedahan berkaitan semua aspek dalam pendidikan meliputi teori, amali, kaedah, falsafah, psikologi, sejarah dan bidang-bidang lain berkaitan keguruan.
 
Latihan yang khusus, penghayatan etika keguruan dan pengalaman yang luas akan dilalui oleh seorang yang bernama pendidik sehingga melayakkannya menjadi guru cemerlang, guru kanan, penolong kanan, pengetua dan jawatan-jawatan utama dalam perkhidmatan pendidikan. Dalam suasana dunia yang pesat berubah khususnya dalam ilmu pengetahuan dan era teknologi maklumat kini menawarkan peluang dan cabaran kepada pendidik. Kepakaran sedia ada jika tidak dikemaskini dalam masa yang singkat akan menjadikan using dan ketinggalan zaman.
 
Corak latihan, kemahiran dan kepakaran serta pendekatan guru yang sentiasa berubah selaras dengan perkembangan dan keperluan teknologi semasa menjadikan pendidikan bersesuaian dengan konsep profesional dan sekaligus meletakkan pendidikan sebagai satu profesion. Oleh kerana guru sebagai bidang yang professional, maka sekolah perlulah diurus secara professional.
 
Menunjangi sekolah untuk diurus sebagai institusi yang professional sudah tentulah PENGETUA, selaku watak utama. Prestasi sesebuah sekolah sering dikaitkan dengan prestasi pengetuanya sebagai pemimpin professional, pengurus, pentadbir, perancang, pengelola, pengawal, penyelia, penilai, pendidik dan sebagainya. Pengurusan sekolah yang baik dan pengwujudan iklim sekolah yang sesuai serta kondusif adalah bergantung kepada kualiti kepimpinan dan kewibawaan pengetua.
 
Pengetua adalah orang yang penting dan berpengaruh serta mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap segala seuatu yang berlaku di sekolah dan persekitarannya. Kepimpinan pengetualah yang menentukan nada sesebuah sekolah, iklim pembelajaran, aras profesionalisme,semangat staf dan tahap keperihatinan mereka terhadap perkara yang berlaku, perkara yang tidak berlaku dan perkara yang sepatutnya berlaku terhadap murid-murid dan warga sekolah keseluruhannya.
 
Guru-guru selaku tenaga pengajar juga mempunyai peranan dalam mendaulatkan pendidikan sebagai satau profesion. Kualiti manusia yang bakal dihasilkan oleh sesebuah sekolah sangat berkait rapat dengan pernanan guru.. Oleh itu guru perlu berperanan sebagai model yang boleh dicontohi oleh murid-murid dalam semua aspek, samada penampilan diri, sahsiah, keperibadian dan mendokong etikakeguruan sepenuh hati. Bagi memastikan peranan guru berfungsi pada tahap profesionalisme yang tinggi perkara-perakara berikut perlulah sentiasa ada dan dikemaskini oleh setiap individu guru;
 
1. Menghayatai sepenuhnya Falsafah Pendidikan Negara;
 
2. Menghayati dasar-dasar Negara seperti wawasan 2020, PPPM, Transformasi Pendidikan dan sebagainya
   
3. Mendidik sengan sepenuh jiwa dan bersunggug-sungguh bagi memastikan semua murid dalam kawalannya mncapai perkembangan yang postif dalam aspek;
 
       a) Penjagaan kesihatan dan keselamatan
       b) Kewarasan mental dan jasmani
       c) Kemahiran vokasional
       d) Pembangunan Intelek
       e) Penyempurnaan diri
       f)  Kemahiran Ekonomi
       g) Kemahiran Kemasyarakatan
       h) Keamtangan politik
       i)  Kecelikan budaya
       j)  Perpaduan dan persefahaman sejagat
 
4. Guru perlulah juga mempunyai kualiti peribadi yang unggul untuk memastikan pendidikan yang berkualiti dan seterusnya mencetak genarasi yang terbilang. Berikut adalah kualiti peribadi yang perlu ada pada seorang guru;
 
       a) Keyakinan dan taat pada agama
       b) Setia dan mematuhi undang-undang;
       c) Setia kepada Negara;
       d) Menunjukkan ketekunan dalam menjalankan tugas;
       e) bersikap tidak memntingkan diri sendiri;
       f) Mencitai ilmu dan membudayakan ilmu;
       g) Gemar membaca dan kongsikan menerusi budaya Ulasan Buku (Book Review);
       h) Mempunyai keyakinan diri (sanggup tampil kehadapan apabila diminta
           dan bukan menyembunyikan diri)
       i) Berperanan sebagai penyumbang dan bukannya sekadar penumpang;
       j) Sanggup berkorban untuk sesuatu kebaikan;
       k) Pemikiran yang matang;
       l) Bersikap demokratik;
      m) Stabil dan kewarasan emosi;  
      n) Sentiasa ingin maju ke arah kecemerlangan;
      o) Bermoral dan mengamalkan nilai keagamaan yang tinggi;
      p) Sedia bertolak ansur;
      q) Berbangga dengan apa yang ada dan telah dicapai;
      r) peka kepada perubahan untuk kemajuan;
      s) menghormati adat resam dan kebudayaan bangsa lain;
      t) Sentiasa menjaga agama,  negara, bangsa, martabat diri dan profesyen;
      u) Bersifat penya yang;
      v) Mampu membuat pertimbangan yang adil dan saksama;
     w) Berpandngan jauh dan berwawasan;
      x) Sentiasa membantu dan menjaga kebajikan orang lain;
      y) Sentiasa menunjukkan kemeseraan kepada orang lain;
      z) Bersyukur dengan nikmat yang diterima, bersabar dengan cabaran
 
Kesemua elemen yang dinayatakan ini adalah faktor penentu dalam memberikan indikator sejauhmanakah seseorang guru itu dapat berfungsi sebagai seorang pendidik yang unggul dan professional serta menjadi pemangkin kepada lahirnya insan berkuliti sebagai produk sesebuah sekolah.
 
Beriltizamlah untuk menjadi guru yang unggul kerana buakan sahaja untuk mengangkat guru sebagai satu profesion tetapi mengangkat individu ke arah martabat insan yang kamil.
 
 

5 Cara Untuk Memulakan Ucapan Yang Hebat


Barangkali anda pernah menghadapi situasi yang buntu sebelum memulakan pembentangan; merenung cahaya skrin komputer kosong anda dengan tidak tahu bagaimana untuk membuka atau memulakan ucapan anda. Sebagai permulaan ucapan atau persembahan, anda tidak boleh merenung PowerPoint tanpa tujuan yang jelas, tetapi sejujurnya, kita semua berhempas pulas berusaha dengan cara yang terbaik untuk membuka ucapan atau persembahan.

Memulakan ucapan atau persembahan adalah adalah waktu yang kritikal untuk kita mengelakkan kegugupan. Jika kita Berjaya mengharungi detik mula ini dengan tenang dan dengan teknik yang betul, maka kita akan berkeyakinan terhadap mutu persembahan selanjutnya. Berikut adalah 5 cara yang berkuasa untuk membuka persembahan:1. Gunakan Kesenyapan (Silence)
 
Kebanyakan orang tidak yakin akan mampu melakukan cara ini dengan baik, tetapi jika anda ingin merasa seperti bintang rock semasa menyampaikan ucapan atau pembentangan seterusnya, pilihlah untuk berdiam diri dan wujudkanlah kesenyapan. Teknik ini adalah mudah, anda hanya mengatakan beberapa perkataan kemudian diam, wujudkan suasana tenang. Seterusnya berkata lagi beberapa patah perkataan kemudian berhenti, wujudkan suasana tenang. Teknik ini adalah satu cara yang cepat dan mudah untuk anda menarik perhatian pendengar. Namun pastikan anda boleh menahan kesabaran anda.

2. Fokus ke Masa Depan atau Masa Lalu.

Terdapat dua cara mudah untuk diucapkan berdasarkan teknik ini iaitu Prospektif dan Retrospektif;

- Prospektif (melihat ke masa hadapan): "30 tahun dari sekarang, kerja anda akan tidak wujud."

-Retrospektif (melihat ke masa lalu): "Pada tahun 1970, Jepun dimiliki 9% daripada pasaran dunia. Hari ini, mereka memiliki 37%. "

Realitinya adalah, melihat ke masa depan atau masa lalu sentiasa akan memercikkan titik pertemuan antara penyampai dan pendengar kerana ia mewujudkan situasi yang mendekatkan diri dan menjadikan hati pendengar hidup.
 
3. Memetik Kata-kata Seseorang;

Cara yang paling mudah untuk memulakan ceramah yang berupaya menarik perhatian pendengar ialah dengan memetik ungkapan seseorang. Fikirkan tentang membuka ceramah dengan membuat petikan dari Albert Einstein atau Napoleon. Memetik ungkapan tokoh-tokoh tertentu memberikan kredibiliti segera kepada pemberi ucapan oleh penonton.

4. Kongsi Sesuatu Luar Biasa;

Teknik ini memerlukan anda memahami sesuatu perkara yang mempunyai elemen luar biasa. Nyatakan dan berkongsi fakta-fakta yang menyeronokkan atau pandangan yang luar biasa ke dalam perkara-perkara biasa. Misalnya melontarkan idea adakah hidup saya akan bertambah baik kerana saya tahu berapa kali sayap lebah berkepak dalam sesaat.  Fakta ini akan menjadi menarik apabila anda boleh kaitkan kemampuan lebah berkepak sesaat dengan kejayaan manusia jika diadaptasikan atau dijadikan iktibar.
 
5. Menyampaikan Cerita;
 
Berikut adalah perkara yang menakjubkan tentang teknik bercerita: Jika persembahan anda adalah semata-mata berdasarkan fakta-fakta dan statistik maka penonton anda akan bertindak balas dalam salah satu daripada dua cara: 1) bersetuju atau 2) tidak bersetuju. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan kaedah bercerita, penonton anda akan mengambil bahagian dengan persembahan anda. Cerita telah dikenali berupaya meningkatkan pengekalan penonton sehingga 26%.

Jadi, apa yang anda tunggu? Buatlah percubaan dan cuba sesuatu yang baru. Jejakkan kaki di luar zon selesa anda. Anda akan melihat beberapa keputusan yang menakjubkan dengan mencuba salah satu daripada teknik ini.
 
 
Dipetik dan diolah semula dari How to Be a Presentation God  oleh Scott Schwertly, CEO kepada Ethos3, Nashville, yang menyediakan reka bentuk persembahan professional kepada pelanggan seluruh dunia, sama ada syarikat mahupun indivdu.


Thursday, July 25, 2013

SENARAI MENTERI KABINET MALAYSIA 2013

SENARAI KABINET PENTADBIRAN MALAYSIA 2013
 
Barisan Kabinet Baru Pentadbiran Malaysia 2013

PERDANA MENTERI - Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak
TIMBALAN PERDANA MENTERI- Tan Sri Muhyiddin Yaasin

Menteri Di Jabatan Perdana Menteri :

MENTERI:
(1) YB DATO’ SERI JAMIL KHIR BIN BAHAROM (UMNO)
(2) YB DATO’ SRI ABDUL WAHID BIN OMAR (SENATOR -BERKUATKUASA 5 JUN 2013)
(3) YB SENATOR DATO’ SRI IDRIS JALA (SENATOR)
(4) YB TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH KURUP (PBRS)
(5) YB DATO’ SERI SHAHIDAN BIN KASSIM (UMNO)
(6) YB PUAN HAJAH NANCY BINTI SHUKRI (PBB)
(7) YB DATUK JOSEPH ENTULU ANAK BELAUN (PRS)
(8) DATUK PAUL LOW SENG KWAN (SENATOR)

TIMBALAN MENTERI:
(1) YB DATUK RAZALI BIN IBRAHIM (UMNO)
(3) WAYTHA MOORTHY PONNUSAMY (SENATOR)

MENTERI KEWANGAN:
(1) MENTERI KEWANGAN I: YAB DATO’ SRI HAJI MOHD. NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK (UMNO)
(2) MENTERI KEWANGAN II: YB DATO’ SERI HAJI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(3) YB DATUK AHMAD BIN MASLAN (UMNO)

MENTERI PELAJARAN DAN PENGAJIAN TINGGI:
(1) MENTERI I: YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN YASSIN (UMNO)
(2) MENTERI II: YB DATO’ SERI IDRIS BIN JUSOH (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(3) TIMBALAN MENTERI I: YB DATUK MARY YAP KAIN CHING (PBS)
(4) TIMBALAN MENTERI II: YB TUAN P. KAMALANATHAN A/L P.PANCHANATHAN (MIC)

MENTERI PERTAHANAN:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI HISHAMUDDIN BIN TUN HUSSEIN (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ ABDUL RAHIM BAKRI (UMNO)

MENTERI PENGANGKUTAN: (1) MENTERI : YB DATO’ SERI HISHAMUDDIN BIN TUN HUSSEIN (UMNO) (MEMANGKU)
TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB. DATUK AB. AZIZ KAPRAWI (UMNO)

MENTERI DALAM NEGERI:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATUK DR. WAN JUNAIDI BIN TUANKU JAAFAR (PBB)

MENTERI KERJA RAYA:
(1) MENTERI : YB DATO’ FADILLLAH YUSOF (PBB)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATUK ROSNAH BINTI ABDUL RASHID SHIRLIN (UMNO)

MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI MUSTAPA BIN MOHAMED (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB. HAMIM BIN SAMURI (UMNO)

MENTERI LUAR NEGERI:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI ANIFAH BIN HAJI AMAN (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ HAMZAH BIN ZAINUDDIN (UMNO)

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN:
(1) MENTERI : YB DATO’ HASAN BIN MALEK (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ PADUKA AHMAD BASHAH BIN MD. HANIPAH (SENATOR) (UMNO)

MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI AHMAD SHABERY BIN CHEEK (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ JAILANI BIN JOHARI (UMNO)

MENTERI SUMBER MANUSIA:
(1) MENTERI : YB DATUK RICHARD RIOT ANAK JAEM (SUPP)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ ISMAIL BIN ABD. MUTTALIB (UMNO)

MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI SHAFIE BIN HAJI APDAL (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATUK ALEXANDER NANTA LINGGI (PBB)

MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN:
(1) MENTERI : YB DATO’ HAJI ABDUL RAHMAN BIN DAHLAN (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ HALIMAH BINTI MOHD SADDIQUE (UMNO)

MENTERI BELIA DAN SUKAN:
(1) MENTERI : YB TUAN KHAIRY JAMALUDDIN BIN ABU BAKAR (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ SARAVANAN A/L MURUGAN (MIC)

MENTERI KESIHATAN:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI SUBRAMANIAM (MIC)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ SERI HILMI BIN YAHAYA (UMNO)

MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI TENGKU ADNAN BIN TENGKU MANSOR (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ DR. LOGA BALA MOHAN A/L JAGANATHAN (SENATOR)

MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI DOUGLAS UGGAH EMBAS (PBB)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ NORIAH BINTI KASNON (UMNO)

MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR:
(1) MENTERI : YB DATUK DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI (PBS)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ SRI MAHDZIR BIN KHALID (UMNO)

MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI:
(1) MENTERI : YB DATO’ SRI ISMAIL SABRI BIN YAAKOB (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ TAJUDDIN BIN ABDUL RAHMAN (UMNO)

MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN:
(1) MENTERI : YB DATO’ SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ (UMNO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ JOSEPH SALANG ANAK GANDUM (PRS)

MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI:
(1) MENTERI : YB DATUK DR. EWON EBIN (UPKO)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ DR. ABU BAKAR BIN MOHAMAD DIAH (UMNO)

MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR:
(1) MENTERI : YB DATUK SERI G. PALANIVEL (MIC)

TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATO’ DR. JAMES DAWOS MAMIT (PBB)

MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT:
(1) MENTERI : YB DATUK ROHANI BINTI ABDUL KARIM (PBB)


TIMBALAN MENTERI:
(2) TIMBALAN MENTERI : YB DATUK AZIZAH BINTI MOHD. DUN (UMNO)

RINGKASAN:
PERDANA MENTERI: 1
JAWATAN TIMBALAN PERDANA MENTERI: 1
JAWATAN MENTERI: 30 JAWATAN (TERMASUK TIMBALAN PERDANA MENTERI)
TIMBALAN MENTERI: 27 JAWATAN
JUMLAH 57 JAWATAN
JUMLAH KEMENTERIAN 24
JUMLAH SENATOR SEDIA ADA 1 ORANG
JUMLAH SENATOR AKAN DILANTIK 5 ORANG (2 MENTERI DAN 3 TIMBALAN MENTERI) JUMLAH BACKBENCHERS 82 ORANG

 

Tuesday, July 23, 2013

Merealisasikan Sekolah Unggul, Pendidikan Berkualiti dan Generasi Terbilang
(Olahan dan disesuaikan semula dari ucapan pada Majlis Perhimpunan Rasmi Minggu Ke-27/2013)

Assalamualikum w.k.t, Selamat Pagi, Salam 1Malaysia, Salam KB Gemilang. Marilah kita melafazkan kesyukuran ke hadrat Ilahi, kerana pada hari ini kita berpeluang berhimpun untuk memulakan Minggu Ke-27 sesi persekolahan 2013 dalam keadaan cuaca yang sangat baik.
 
Saya mengambil kesempatan ini untuk saya mewakili rakan-rakan guru Islam untuk mengucapkan Selamat Berpuasa kepada semua murid yang beragama Islam. Ambilah kesimpatan dan peluang sempena Ramadan al-Mubarak ini untuk kita merapatkan diri kepada yang Maha Esa dengan matlamat untuk mendapat keredaannya dalam menuju kehidupan yang kekal abadi.
 
Kita bersyukur kerana dapat beribadah dalam keadaan aman, dalam keadaan ekonomi yang melimpah ruah. Gunakanlah kesempatan yang ada ini sebaik-baiknya. Saya memetik maksud Hadis Rasulullah SAW, “Gunakanlah lima sebelum tibanya lima iaitu gunakan mudamu sebelum tuamu, dan masa sihatmu sebelum sakitmu, dan masa kayamu sebelum miskinmu dan masa lapangmu sebelum sibukmu dan hidupmu sebelum matimu”.

Beberapa minggu yang lalu Puan pengetua dan En Masa’ud ada mengingatkan kepada semua murid dan warga sekolah mengenai kunjungan Tan Sri KPPM Abd Gafar Mahmud ke daerah Kulaijaya. Lawatan yang sepatutnya dilakukan pada 11 Julai telah ditangguhkan pada hari ini 22 Julai 2013.

Sekiranya berkesempatan rombongan KPPM akan berziarah ke sekolah-sekolah berhampiran PPD. Harapan saya ialah semua murid dan semua warga sekolah dapat menunjukkan tingkah laku yang baik, memberi sapaan yang hormat dan menunjukkan nilai-nilai murni yang lain sekiranya rombongan KPPM singgah di KB untuk lawatan tersebut.
 
Rakan-rakan guru dan Murid-murid yang saya kasihi sekalian pada pagi ini saya ingin mengambil kesempatan untuk bertanya kepada anda semua apakah visi sekolah? Adakah anda masih ingat lagi tip yang saya beri dalam usaha mengingati visi sekolah?
 
Tip yang saya berikan dahulu ialah SUP Gear Tengkorak, tetapi setelah saya mengkaji semula Gear Tengkorak membawa maksud yang mengerikan, maklumlah TENGKORAK. Maka saya mengubah suai kepada SUP Gua Tempurung (lokasi pelancongan gua batu kapur di Gopeng, Perak). Visi sekolah ialah SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG. Misi sekolah pula ialah Membangun Potensi Individu Menerusi Pendidikan Berkualiti (Mak Pergi Indahpura Membeli Pasu Bunga).
 
Apakah visi sebenarnya? Visi ialah satu pernyataan yang mengandungi matlamat penting dan bersifat jangka panjang (3,5,10 tahun) yang ingin dicapai oleh sekolah atau organisasi . Paling mudah untuk memahami visi ialah ialah bertanya diri kita bahawa apakah kita nak jadi apa pada 5 tahun akan datang. MISI pula adalah tugas khusus yang perlu dilakukan oleh seseorang atau kumpulan untuk memastikan Visi menjadi realiti.
 
Inti sari penting dalam pernyataan visi dan misi sekolah ialah SEKOLAH UNGGUL, PENDIDIKAN BERKUALITI dan GENERASI TERBILANG. Oleh itu apakah yang dirujuk sebagai keunggulan itu? Unggul merujuk kepada sesuatu yang ulung, terbaik, terutama, melebihi dari yang lain (superior, excellent). Kualiti – merujuk kepada mutu, pengiktirafan, memenuhi piawai, kepuasan hati. Terbilang – sentiasa dikenang-kenang dan sumbangan yang memberi kesan kepada masyarakat.  
 
Oleh itu semua warga sekolah perlu sedar bahawa kita mahu menjadikan sekolah ini sebagai sebuah tempat semaian yang subur bagi melahirkan benih-benih generasi yang terbilang sama ada dari segi kualiti keperibadian, sahsiah, akhlak dan juga akademik.
 
Bagi mencapai hasrat ini ia memerlukan  penglibatan semua pihak. Guru-guru, murid, kaki tangan sokongan,pengusaha kantin hinggalah pekerja pembersihan dan pengawal keselamatan turut terlibat. Kita semua perlu mempunyai semangat untuk sentiasa menjadi yang terbaik mengikut kapasiti masing-masing.
 
Guru perlu berfikiran untuk menjadi guru yang terbaik, murid-murid sekalian perlu mempunyai iltizam menjadi murid yang terbaik (minda kelas juara), pengusaha kantin perlu bertekad untuk member perkhidmatan terbaik- makanan bersih, berkhasiat, harga berpatutan, layanan mesra. Begitu juga pengawal keselamatan dan syarikat pembersihan perlu mempunyai naluri untuk member perkhidmatan yang terbaik.  
 
Apabila semua komponen sekolah berada pada tahap terbaik dan perkhidmatan terbaik baharulah persekitaran sekolah yang terbaik dapat dijelmakan. Dalam konteks ini jangan tanya apa sumbangan orang lain kepada sekolah, tetapi tanyalah pada diri anda apakah yang boleh anda sumbangkan untuk memastikan sekolah berada di pentas KEUNGGULAN tadi.
 
Saya selalu mengingatkan murid-murid bahawa komuniti di sekitar Kulai Besar seharusnya bersyukur dengan pencapaian SMK KB setakat ini. Satu ketika dahulu sekolah ini tidak pernah diberi harapan untuk mengungguli mana-mana acara atau program KPM.  
 
Kita pernah berada dalam ranking 10 sekolah tercorot dalam PMR dan SPM di negeri Johor, Kita pernah mendapat gelaran Sinking School oleh JPN dan amat jarang sekali bahkan hanya kadang-kadang baru kedengaran KB mengukir nama sebagai Johan atau Naib Johan dalam pertandingan –pertandingan di peringkat daerah. Menerima Anugerah jauh sekali.
 
Kini, Alhamdulillah ditangani guru-guru yang berada di hadapan ini, dengan ketekunan murid-murid yang berada di hadapan saya ini, dan kegigihan semua kakitangannya telah berjaya melakar kejayaan bersejarah KB. Kejayaan sekolah;
- Anugerah Kewangan Cemerlang,
 
- Anugarah BOS Terbaik,
 
- Pengiktirafan 5 bintang SSQS Smart School Qualification Standard
 
- Anugerah Citra Majalah
 
- Penarafan Prestasi Tinggi untuk SPSK (92.3%)
 
- Pengurusan Dokumen Sekolah Cemerlang (PTP) – 100%
 
- Pengiktrafan Iskandar Malaysia Laman Web (kini rank kedua paling banyak dikunjungi di Malaysia),
 
- Sekolah Contoh Negeri PPBS
 
- Rintis ITHINK dan Frog VLE
 
- Tiga kali lonjakkan saujana SPM (2006, 2008, 2012) dan;

- Menerima Tawaran Baru Pengetua

Kenapa saya cerita semua ini ?, saya sampaikan semua ini untuk menyatakan kepada anda bahawa anda sebenarnya berada di sekolah yang betul dan guru-guru yang berkualiti untuk anda menjadi generasi yang terbilang.

Pada ketika ini pihak sekolah sedang dalam persediaan untuk menerima kunjungan JPN/ PPD bagi tujuan verifikasi SPSK. Objektif SPSK adalah;

i)              Melaksanakan 100% Pengajaran & Pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-parkara yang di luar kawalan SMNJ ;
 
ii)             Memastikan pencapaian murid mencapai 65% lulus keseluruhan atau peningkatan 3 % dari tahun sebelumnya dalam peperiksaan Pertengahan Tahun, Akhir Tahun, PMR dan SPM.
 
iii)            Memastikan 100 % murid sekolah Rendah Negeri Johor mendapat Perkhidmatan Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.
 
iv)           100 % aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Kualiti Aduan  Pelanggan.
 
v)            Melaksanakan Pengurusan Kewangan Tanpa Teguran Audit.

Kita perlu sedar SEKOLAH UNGGUL, PENDIDIKAN BERKUALITI dan GENERASI TERBILANG tidak mempunyai noktah, ia bukanlah satu destinasi tetapi adalah satu pengembaraan atau perjalanan yang berterusan. Oleh itu kita jangan leka dan cepat berpuas hati dengan pencapaian kita ini.
 
Kita perlu menjadikan amalan terbaik dan iltizam untuk menjadi yang terbaik sebagai tabiat kita, tabiat membentuk karakter kita, dan seterusnya menjadi budaya sekolah. Kepada yang Muslim kita niatkan sepanjang proses yang berlaku itu sebagai ibadah, kerja sebagai ibadah, belajar sebagai ibadah dan berkhidmat sebagai ibadah oleh itu kita dapat kedua-dua manfaat, dunia dan akhirat.
 
Mengimbas kembali kejayaan yang dicapai oleh pihak sekolah, penglibatan murid hanya bersifat tidak langsung sahaja. Kebanyakan kejayaan tersebut adalah kerana kepimpinan guru.  Satu-satunya sumbangan murid secara langsung ialah kejayaan lonjakan saujana dalam SPM (2006, 2008, 2010 dan 2012) PMR (2007, 2011).
 
Misi kita tahun ini ialah bertekad untuk mempertahankan kejayaan yang telah kita miliki dan memastikan semua kejayaan yang sedia dalam genggaman tidak terlepas.
 
Untuk mencapai hasrat ini penuhilah harapan ini, harapan sekolah kepada anda hanya empat iaitu HADIR, LIBAT, PATUH, JUARA di samping slogan 5H (HADIR, HINDAR, HATI, HORMAT, HARGAI) disarankan oleh En Masa’ud, PK HEM;
 
i)      HADIR ke sekolah, hadir dalam Program Sekolah (Akademik, HEM, Kokurikulum)
 
ii)     LIBAT; libatkan diri dengan aktif dalam program sekolah dan jangan libatkan diri dalam gejala negatif
 
iii)    PATUH; patuhi ajaran agama, undang-undang, ibu bapa, guru dan patuhilah peraturan sekolah
 
iv)   JUARA; berazamlah untuk menjadi seorang juara, berfikirlah seperti berfikirnya seorang yang juara.
 
Oleh itu saya menyeru kepada seluruh warga sekolah untuk menjadikan kualiti dan keunggulan itu sebagai mimpi kita pada malam hari dan menjadi realiti pada siang hari. Sekian sahaja yang ingin saya sampaikan, timbang-timbanglah saranan-saranan yang telah saya lontarkan dan laksanakan mengikut kemampuan. Biarlah perubahan itu berlaku sedikit demi sedikit tetapi berterusan dan janganlah perubahan itu seperti tsunami, datang sekali lantas membawa kemusnahan yang berpanjangan.