Friday, August 25, 2017

Empat komponen Utama Program Transformasi Daerah (DTP)


Program  Transformasi  Daerah  berteraskan  konsep  sokongan  dan akauntabiliti dengan empat komponen utama.

Tuesday, August 15, 2017

Pemimpin Lima Tahap Dan Realitinya Di SekolahPenulisan ini dibuat berdasarkan buku “The Five Levels Of Leadership” yang di tulis oleh John Maxwell. John Maxwell telah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai  Lima Tahap Kematangan Kepimpinan, bermula dari kepimpinan berasaskan kepada kedudukan (Tahap 1) hingga pemimpin tersebut dapat dibangunkan menjadi seorang pemimpin berasaskan penghormatan (Tahap 5). Dalam buku tersebut Maxwell menjelaskan mengapa setiap organisasi memerlukan lebih banyak pemimpin Tahap 5 dan bagaimana setiap individu boleh dibantu untuk sampai ke tahap tersebut.