Tuesday, April 16, 2019

Sarana Keperluan Sekolah


Salah satu kursus yang dihadiri oleh SIPartners+ menyentuh secara khusus mengenai intervensi dalam melaksanakan bimbingan kepada pengetua dan guru besar. Sudah tentu fokus bimbingan bukanlah kepada masalah atau isu yang dibangkitkan oleh kepimpinan sekolah, sebaliknya intervensi yang berkesan ialah bagaimana mengenai punca kepada isu dan masalah. 
Salah satu strategi yang digunakan dalam mengesan isu dan masalah bagi tujuan penambahbaikan ialah keterbukaan kepimpinan di sekolah melaksanakan kajian tentang sarana keperluan sekolah. Saya berterima kasih kepada Pensyarah Kanan IAB Haji Abdul Razak Elias yang telah banyak memberi dan berkongsi instrument sarana keperluan sekolah yang boleh digunakan untuk mengetahui tahap atau status aspek utama dalam amalan pengurusan dan kepimpinan di sekolah. Sila klik pada link berikut untuk muat turun instrumen;Kepada rakan pengetua dan guru besar yang menggunakan bahan ini perlu mendapat bimbingan dari SIPartners+ sekiranya kurang jelas dalam menggunakan instrumen sarana keperluan sekolah ini. Melaksanakan kajian adalah bagi tujuan mendapatkan status sekolah dan merupakan elemen pemerolehan data dalam strategi penambahbaikan sekolah berasaskan data (data driven). Data yang dikumpulkan, perlu dianalisis, di terjemah atau diinterpretasikan sebelum sebarang tindakan penambahbaikan sekolah diambil.


No comments: