Thursday, June 27, 2019

Lawatan Bimbingan SIP+ dan SISC+ (Rakan ELIT) ke Sekolah Transformasi 2025.Video : Pelaksanaan TS25 SK Kota Masai 2, Pasir Gudang, Johor

Rakan ELIT School Improvement Partners Plus (SIPartners+) dan School Improvement Specialist Coaches (SISC+) di bawah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) diberi mandat untuk memberi  bimbingan kepada sekolah TS25 bagi Kohort 2, 3 & 4. Bimbingan yang diberikan adalah bagi tujuan memberi sokongan kepada sekolah berhubung pelaksanaan aktiviti TS25 yang dilaksanakan dalam tiga siri. Setiap siri bimbingan akan berlangsung selama dua hari. Berikut adalah maklumat mengenai bimbingan Rakan ELIT kepada pihak sekolah untuk makluman dan tindakan bersama;

1) Setiap siri lawatan akan berlangsung selama 2 hari. 
i.   Siri Pertama : 01 April hingga 24 Mei 2019
ii.  Siri Kedua:  01 Julai hingga 31 Ogos 2019
iii.  Siri Ketiga:  01 Oktober hingga 15 November 2019

2) Rakan ELIT /SIPartners+ dan SISC+ yang dilantik sebagai pembimbing boleh memilih tarikh yang sesuai mengikut jangka masa yang ditetapkan bagi setiap siri lawatan bimbingan.

3)Satu siri lawatan bimbingan selama 2 hari bagi setiap sekolah.

4) Rakan ELIT SIPartners+ dan SISC+ digalakan menjalankan lawatan bimbingan secara bersama. Walau bagaimanapun bagi JPN Johor, Rakan ELIT diminta untuk hadir memberi bimbingan sebagai satu pasukan atau pasukan bagi memberikan sokongan yang lebih berimpak.

5) Rakan ELIT perlu mengisi instrumen lawatan bimbingan secara online melalui pautan http://bit.ly/totts25 dalam tempoh 2 minggu selepas LB dilaksanakan. 

6) Mematuhi jadual pemetaan pelaksanaan lawatan bimbingan yang boleh dirujuk di Lampiran 1.

7) Mengikut garis panduan yang ditetapkan seperti yang dinyatakan pada Lampiran 2

8) Melaksanakan bimbingan mengikut contoh struktur lawatan bimbingan seperti yang di sertakan pada Lampiran 3.

PPD menerusi SIPartners+, SISC+ dan penolong-penolong PPD diminta oleh KPM untuk merancang dan melaksanakan lawatan bimbingan secara bersama di sekolah iaitu sebagai satu pasukan. Rakan ELIT SIPartners+ akan memberi bimbingan yang memfokuskan aspek kepimpinan instruktional manakala Rakan ELIT SISC+ akan memberi bimbingan dalam aspek pembelajaran dan pengajaran (PdP) bilik darjah.  Sepanjang sesi bimbingan Rakan ELIT diminta untuk sentiasa berhemah dan mematuhi etika profesional penjawat awam sepanjang berada di sekolah seliaan.


CONTOH PROFORMA BIMBINGAN RAKAN ELIT


1) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 2 : 

2017 | Bimbingan diketuai oleh Pensyarah IAB & IPG (Tiada proforma bimbingan digunakan)
2018 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

2) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 3 : 
2018 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

3) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 4 : 
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

No comments: