Friday, July 21, 2017

Perbezaan antara Pengurusan (Management) dan Kepimpinan (Leadership)


Perbezaan antara Pengurusan (Management) dan Kepimpinan (Leadership) atau perbezaan antara Pengurus (Manager) dan Pemimpin (Leader) adalah topik yang sangat menarik dan selalu mengundang perhatian banyak pihak. Banyak juga buku pengurusan dan kepimpinan menguraikan perbezaan-perbezaan dua terma ini yang sangat menarik. Dalam coretan ini kita memilih topik ini untuk dibahas.
 

  1. Pengurus suka bertanya “how” dan “when”, “bagaimana” dan “bila” sedangkan seorang pemimpin lebih sering bertanya “what” dan “why”, “apa” dan “mengapa”. 

  1. Seorang pengurus lebih suka memberikan perhatian terhadap proses dan prosedur. Sedangkan seorang pemimpin lebih memperhatikan apa yang terjadi dan mengapa sesuatu boleh terjadi, terutama pada ketika mereka sedang berusaha menyelesaikan sesuatu masalah. 

  1. Seorang Pengurus cenderung mengatur dan mengelola sesuatu aktiviti, program atau projek serta mempertahankan system yang sudah ada. Sedangkan seorang pemimpin memotivasi anggotanya serta mengembangkan system prosedur.   

  1. Pengurus melakukan hal-hal dengan cara yang betul, berorientasi pada efisien (dalam bahasa Inggeris adalah “do the things right”. Sedangkan pemimpin melakukan hal-hal yang betul, berorientasi pada efektif. (dalam bahasa Inggris adalah “do the right things”. Kombinasi dari keduanya akan menjadi “Do the right things right!” 

  1. Pengurus menetapkan “goals” sedangkan pemimpin menetapkan “vision” dan “values” atau visi serta nilai-nilai. Jangkauan pemimpin lebih luas dan lebih jauh.  

  1. Pengurus melakukan “training” sedangkan pemimpin melakukan “coaching” yang lebih efektif dalam pembangunan diri. Proses Coaching dapat menggali potensi yang lebih banyak dari orang yang di-coach. 

Jika anda adalah seorang pengurus atau ketua jabatan, sebaiknya anda mempelajari kualiti dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita tidak akan boleh menjadi seorang pengurus yang baik tanpa memiliki keterampilan memimpin.

No comments: