Friday, July 21, 2017

Travelog SIPartner+

Oleh;
Shamsuddin bin Haron
Pegawai SIPartner+, PPD KluangPERTEMUAN PERTAMA

Alhamdulillah. Aku amat bersyukur ditakdirkan untuk bertemu dengan Pengetua SMK Seri Kota Paloh, Kluang. Riak wajahnya yang riang dan senyumannya yang sentiasa terukir ketika menyambut kehadiranku membuatkan aku berasa selesa bersamanya.

“Diam tak diam, dah dua minggu tuan haji di sekolah ini ” aku mulakan bicara.

“Iya betul, dua minggu yang sangat panjang. Tak ada seorang pun pegawai dari PPD mahupun JPN yang datang menjengah. Satu-satunya pegawai yang menghubungi saya melalui telefon adalah Timbalan Pengarah. Beliau memberi sepenuh kepercayaan kepada saya untuk membangunkan sekolah ini” jawabnya  dengan nada yang agak serious.

Aku dapat menyelami perasaannya kerana beliau sebelum ini telah menjadi pengetua di sebuah sekolah Band 4 yang sudah mula meningkat maju dan terletak tidak berapa jauh dari bandar Kluang. Namun sebaliknya, SMK Seri Kota Paloh pula merupakan sebuah sekolah Band 6 yang terletak agak jauh di luar bandar dan masih belum ada sebarang pencapaian yang membanggakan.

“Insya Allah, walaupun agak mencabar, saya yakin tuan haji boleh bangunkan sekolah ini. Saya akan cuba membantu setakat yang saya mampu” aku menawarkan perkhidmatanku.

“Sebenarnya, saya memang menunggu-nunggu kehadiran SIPartner+. Dalam masa dua minggu ini saya dah buat environmental scanning. Saya dah banyak dapat maklum balas daripada guru, murid dan ibubapa. Saya dah mula memahami masalah sekolah ini dan sedang berbincang dengan penolong-penolong kanan untuk mengambil tindakan yang perlu. Sekarang ni, saya perlukan bantuan SIPartner+ supaya kami semua berada pada landasan yang betul”, beliau menyatakan hasratnya dengan penuh semangat dan nada yang bersungguh-sungguh.

Aku yakin, sekolah ini mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan dengan komitmen yang tinggi daripada kepimpinannya. Bermula dari pertemuan pertama inilah aku mula kerap mengunjungi beliau untuk berbincang dan membantu dalam mengenalpasti isu dan masalah sebenar, menetapkan matlamat yang hendak dicapai, mengenalpasti dan memilih intervensi yang bersesuaian, merancang dan melaksanakan intervensi yang ditetapkan dengan berkesan, membuat pemantauan dan penilaian yang menyeluruh serta membuat refleksi bagi membolehkan usaha-usaha pembetulan dan penambahbaikan dapat dilaksanakan.

LATAR BELAKANG SEKOLAH

SMK Seri Kota Paloh merupakan sekolah harian yang terletak di  Paloh, salah sebuah pekan yang terletak di daerah Kluang. Sekolah ini adalah sebuah sekolah baharu yang ditubuhkan pada tahun 2010 dan  terletak kira-kira 36 km dari bandar Kluang.

Sekolah ini menawarkan pendidikan mulai Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Sehingga 31 Ogos 2016 enrolmen murid ialah 305 orang murid. Seramai 125 muridnya adalah berbangsa Melayu, 98 adalah berbangsa Cina manakala 82 adalah berbangsa India. SMK Seri Kota Paloh mempunyai seramai 32 orang guru dan 5 orang kakitangan pejabat. Kebanyakan tenaga kerja SMK Seri Kota Paloh terdiri daripada golongan muda dengan lebih daripada 50 peratus (20 orang) masih berumur di bawah 35 tahun.

Dari aspek demografi lokasi penempatan, hampir 50 peratus (148 orang) murid tinggal di kawasan ladang berhampiran yang jaraknya antara 3 km hingga 26 km. Sejumlah 14 buah ladang di sekitar menjadi tempat mencari rezeki ibu bapa murid sebagai pekerja ladang. Manakala selebihnya tinggal di kawasan kampung dan taman perumahan berhampiran sekolah.  Dari aspek pendidikan keluarga, data yang diperolehi oleh sekolah menunjukkan tiada seorang pun daripada ibu bapa murid yang mendapat pendidikan tinggi sehingga ke peringkat Diploma di IPTA mahupun IPTS.
ISU DAN MASALAH

Masalah kehadiran murid dikenalpasti sebagai faktor penyumbang utama terhadap pencapaian akademik yang rendah. Melalui tinjauan dan perbincangan dengan kaunselor, latar belakang keluarga dan tempat tinggal ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan masalah ketidakhadiran murid ke sekolah yang amat serius. Keadaan ini menjadi semakin serius sekiranya hujan turun pada awal pagi. Sehingga 28 Mei 2014, purata kehadiran murid adalah rendah (87.3 peratus) berbanding sasaran yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Johor (95 peratus).  Sekiranya tidak ditangani segera, banyak implikasi negatif mungkin akan berlaku kepada sekolah. Oleh itu, melalui pengetua, aku cuba membantu sekolah untuk menyelesaikan isu ini. 


Natijahnya, sekolah mengambil tindakan mengenal pasti punca-punca masalah tersebut dengan menggunakan beberapa management tools. Berdasarkan punca-punca yang dikenal pasti, sekolah mendapati bahawa faktor utama ramai murid tidak hadir ke sekolah adalah disebabkan proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) di dalam bilik darjah yang dianggap membosankan.

Sehubungan itu, strategi untuk meningkatkan minat murid terhadap PdP melalui projek yang diberi nama fun learning telah dirancang dan dilaksanakan. Konsep “Fun Learning” ini adalah berasaskan kepada idea keseronokan dalam pembelajaran yang mengutamakan pendekatan berpusatkan murid seperti lakonan, main peranan, permainan dan penggunaan ICT. Sementara itu, satu program sokongan yang diberi nama Program Psikososial “Engagement” (PRIME) telah digunakan sebagai strategi untuk membina kejelekitan dengan murid, ibu bapa dan komuniti ke arah peningkatan kehadiran dan prestasi sekolah.
  
PROJEK FUN LEARNING

Projek Fun Learning telah dilaksanakan di SMK Seri Kota Paloh mulai Jun 2014. Projek ini berasaskan kepada idea yang telah dilaksanakan di sekolah rendah iaitu dengan mengutamakan pendekatan berpusatkan murid. Projek ini dilaksanakan berasaskan kepada masalah kehadiran murid yang dihadapi oleh sekolah ini. Oleh itu, matlamat projek ini adalah untuk meningkatkan peratus kehadiran murid yang masih jauh daripada sasaran yang ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor.  Secara tidak langsung, projek ini juga diharapkan berupaya untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru hasil daripada kreativiti dan inovasi mereka menerapkan elemen fun dalam melaksanaan proses PdP.

Fokus Projek Fun Learning ini adalah murid Tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Projek ini juga amat penting bagi meningkatkan imej SMK Seri Kota Paloh, Pejabat Pendidikan Daerah Kluang dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Hal ini kerana  sekolah ini berada pada band dan ranking paling bawah dalam negeri Johor. Tambahan pula, isu ini juga berkait rapat dengan faktor kepercayaan ibu bapa terhadap sekolah.

Proses perancangan dan pelaksananaan projek ini bermula dengan identifikasi masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah. Daripada 6 masalah yang disenaraikan, para pentadbir sekolah bersama kaunselor telah berbincang dan membuat sumbangsaran bagi mengenal pasti masalah paling utama yang perlu diatasi segera. Hasil daripada brainstorming dan analisis SMART masalah utama yang dipilih ialah masalah kehadiran murid ke sekolah.

Masalah ini perlu diatasi segera kerana gejala ini boleh membawa kepada pelbagai masalah lain seperti masalah sosial. Hal ini kerana ketidakhadiran murid atau gejala ponteng menyebabkan murid terdedah untuk mengadakan pelbagai aktiviti tanpa kawalan seperti vandalisme, berpeleseran, mencuri, melakukan maksiat dan pelbagai aktiviti sosial yang lain.  Masalah kehadiran yang berpunca daripada kebosanan murid dengan kaedah PdP guru pula didapati merupakan faktor penyumbang yang paling utama. Bertitik tolak daripada punca masalah inilah pemilihan Projek Fun Learning telah dibuat. 

Sementara itu, kerangka projek yang dibina bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan lancar telah melalui proses pengurusan melibatkan konsep Plan, Do, Check and Action (PDCA). Beberapa alat kualiti seperti Analisis 5W1H, Analisis Why-Why dan Tulang Ikan Ishikawa turut digunakan. Sehubungan itu, projek ini dirancang dan dilaksanakan secara terperinci. Proses pengawalan dan refleksi juga diberi penegasan bagi memastikan usaha-usaha penambahbaikan dilaksanakan.  Gambarajah yang berikut adalah antara contoh alat kualiti yang digunakan:             

Pelaksanaan perojek ini telah dapat menggerakkan warga pendidik untuk mengubah cara mereka berfikir dan bertindak ke arah pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dalam mewarnai proses pendidikan untuk membina anak bangsa. Guru sebagai fasilitator mula melaksanakan pelbagai aktiviti menarik. Murid bebas bersuara tetapi dalam suasana yang terkawal. Murid juga bebas bergerak tetapi juga dalam keadaan yang terkawal. Tiada unsur kalah atau menang dalam menjayakan permainan atau kuiz. Namun, PdP berkonsepkan fun learning  ini amat menitikberatkan aktiviti secara berkumpulan atau berpasangan yang berfokus kepada pembelajaran murid. 

Sebagai langkah pengukuhan, aktiviti pembelajaran dalam pasukan (team learning) telah diberi penekanan. Setiap panitia diminta mengamalkan konsep perkongsian. Guru diminta berbincang dalam kumpulan professional learning community (PLC) mengikut mata pelajaran agar pelaksanaan elemen fun learning dapat diterapkan secara lebih berkesan. Setiap GKMP diminta menyelaraskan kumpulan PLC bagi setiap mata pelajaran di bawah pentadbiran masing-masing. Hasil daripada perbincangan menerusi PLC panitia, pelbagai kaedah fun ditemui dan dilaksanakan. Ringkasnya pelbagai aktiviti PdP yang menarik telah dapat dihasilkan. Hal ini disebabkan guru-guru diberi ruang dan peluang untuk berbincang dan berkongsi idea dalam melaksanakan aktiviti dalam bilik darjah semasa pertemuan PLC mata pelajaran dilaksanakan.

Pada masa yang sama, aktiviti pengukuhan turut dilaksanakan menerusi kaedah kumpulan Whatsapp. Sehubungan itu, satu kumpulan perbincangan melalui aplikasi telefon pintar Whatsapp telah dicipta bagi membolehkan perkongsian ilmu (knowledge sharing) berlaku dalam kalangan guru secara santai tanpa mengira masa dan tempat. Mereka juga boleh berkongsi bahan berkaitan dengan pelajaran seperti gambar, nota dan video secara atas talian.   

Aspek pengiktirafan turut menjadi elemen penting bagi memperkukuhkan pelaksanaan projek ini. Pengiktirafan semerta telah dibuat dalam bentuk lisan seperti ucapan tahniah dalam pelbagai mesyuarat bersama guru dan ucapan penghargaan ketika berjumpa dengan guru. Selain itu, rakaman dan gambar juga diambil bagi guru yang menyahut cabaran fun learning. Ini bertujuan supaya guru rasa dihargai dan sekolah serius dengan amalan fun di dalam bilik darjah.

Bagi mengawal dan menilai projek fun learning beberapa kaedah telah dilaksanakan antaranya melalui :
a.         Mesyuarat Pengurusan Sekolah
b.         Temubual bersama murid dan guru
c.          Buku Rekod Persediaan Mengajar
d.          Pencerapan guru

Setelah Projek Fun Learning ini dilaksanakan, dapatan berikut telah diperolehi:
a.          Peratus kehadiran murid telah meningkat.
b.          Guru menjadi lebih kreatif dalam merancang aktiviti di dalam bilik darjah dengan menggunakan pelbagai kaedah yang menarik
c.          PLC menjadi amalan untuk meningkatkan kualiti PdP.
d.          Pencapaian murid dan prestasi akademik sekolah meningkat.


PROJEK PRIME

Program Psikososial “Engagement” atau ringkasnya PRIME merupakan satu program sokongan yang dirancang dan dilaksanakan bagi membina kejelekitan dengan murid, ibu bapa dan komuniti dalam usaha ke arah meningkatkan kehadiran murid dan prestasi sekolah.  Oleh itu, program ini disasarkan kepada tiga kelompok tersebut dengan aktiviti yang berbeza untuk PRIME Murid, PRIME Ibu Bapa dan PRIME Komuniti.

PRIME Murid dilaksanakan bagi tujuan untuk membenteras gejala ponteng dalam kalangan murid. Oleh itu, beberapa aktiviti yang bersesuaian telah dilaksanakan bagi mencapai tujuan ini. Antaranya, aktiviti melibatkan konsep guru penyayang yang dijenamakan sebagai “Secret Recipe”. Melalui program ini, hari lahir murid diraikan berdasarkan bulan mereka lahir. Istimewanya, pengetua dan guru-guru menyuapkan kek harijadi tersebut kepada murid-murid yang diraikan.

Sementara itu, program “Amazing Month” pula bertujuan untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan terhadap murid yang mencapai rekod kehadiran penuh (100%) dalam sesuatu bulan. Murid-murid tersebut diberikan ais krim sebagai perangsang untuk terus hadir ke sekolah. Istemewanya, Pengetua dan guru-guru menyuapkan ais krim tersebut kepada murid-murid sebagai simbolik terhadap kasih sayang mereka terhadap murid-murid berkenaan. Projek Baju Raya Jakel pula dilaksanakan bagi membantu murid-murid yang kurang berkemampuan untuk mendapat bekalan sepasang baju raya yang ditaja oleh oleh pihak Jakel. 

PRIME Ibu Bapa pula disasarkan kepada kumpulan ibu dan bapa murid. Tujuannya bukan sahaja untuk membenteras gejala ponteng dalam kalangan murid, malah ia menjadi wadah untuk menyebarkan maklumat tentang kepentingan pendidikan dan perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Oleh itu, aktiviti Jalinan Mesra dan Program Audit Total telah dilaksanakan bagi mencapai tujuan ini.
Aktiviti Jalinan Mesra merupakan konsep penyebaran maklumat tentang kepentingan pendidikan di sekolah serta perkongsian teknik ‘parenting’ daripada beberapa penceramah jemputan (secara mengikut kaum) kepada ibu bapa di SMK Seri Kota Paloh. Sementara itu, Program Audit Total pula memberi fokus  terhadap penglibatan ibu bapa dalam pembangunan diri dan pendidikan anak-anak mereka. Mereka diberi ruang dan peluang untuk berbincang dengan pihak sekolah berkaitan kemajuan anak-anak mereka terutama dari aspek perkembangan akademik, sahsiah dan psikologi mereka.


PRIME Komuniti pula disasarkan kepada ahli masyarakat setempat terutama mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung  dengan pihak sekolah. Tujuannya adalah untuk membina hubungan dan kerjasama bagi membantu sekolah dalam pelbagai urusan seperti melaksanakan tindakan bersama dalam mengatasi masalah ketidakhadiran. Program Kembara Pendidikan dan Projek Empatisme pula merupakan program outreach bagi membolehkan pihak sekolah menjalin hubungan dengan komuniti melalui pelaksanaan aktiviti berbentuk kebajikan, pendidikan dan khidmat sosial. 
Natijahnya, persepsi ibu bapa dan masyarakat terhadap fungsi sekolah dan  peranan pendidikan mula berubah ke arah yang lebih positif. Penerimaan dan kepercayaan mereka terhadap sekolah, pengetua dan guru-guru turut bertambah baik. Peratus kehadiran ibu bapa dalam aktiviti sekolah turut meningkat dengan mendadak. Mereka memberi kerjasama yang sangat baik sehingga pelibatan mereka dalam PIBG dan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) sangat aktif dan pelbagai aktiviti tambahan telah dilaksanakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka.

Ekoran kejayaan sekolah dalam Program Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK), pelbagai pihak luar turut menawarkan perkhidmatan dan sumbangan kepada pihak sekolah. Usahasama dengan PLUS Pintar untuk menjayakan program kecemerlangan akademik merupakan satu program smart partnership yang sangat bermanafaat kepada murid-murid SMK Seri Kota Paloh. Melalui program ini, mereka berpeluang untuk merasai pengalaman dalam Program Perkampungan Akademik, menyertai pertandingan melukis mural dan Pertandingan Membina Model EduCity yang status penyertaannya adalah peringkat kebangsaan. 

IMPAK PROGRAM

Intervensi Projek Fun Learning dan Projek PRIME yang dilaksanakan telah memberi impak yang besar terhadap peningkatan kehadiran murid dan prestasi sekolah. Kehadiran murid telah meningkat dari 85.23% pada tahun 2013 kepada 89.49% (2014) dan 94.6% (2015).

Sementara itu, peratus kehadiran murid dalam kelas tambahan juga turut meningkat daripada 80.5% (2014) kepada 91.6% (2015). Peratus kehadiran murid dalam Perkampungan Akademik juga turut meningkat daripada 86% (2014) kepadaa 100% (2015).

Sementara itu, pencapaian sekolah dalam akademik juga turut meningkat secara tekal. GPS sekolah dalam Peperiksaan Percubaan  SPM bertambah baik daripada 7.89 pada tahun 2013 kepada 6.87 (2014) dan 6.02 (2015). Begitu juga dengan pencapaian SPM sebenar, GPS sekolah bertambah baik iaitu daripada 7.65 pada tahun 2013 kepada 6.43 (2014) dan 5.55 (2015).


Berdasarkan peningkatkan tersebut, Band sekolah juga turut meningkat dari Band 6 pada tahun 2013 kepada Band 5 pada tahun 2014 dan 2015 dengan Skor Komposit meningkat dari 46.71 (2013) kepada 52.44 (2014) dan 53.82 (2015). Oleh sebab itu, ranking sekolah turut berganjak daripada 2289/ 2312 pada tahun 2013 kepada 2196/ 2301 (2014) dan 1725/ 2272 (2015). Lonjakan ini juga telah membolehkan sekolah ini dicalonkan untuk menerima New Deal 2016.

ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN

Berdasarkan perkembangan yang berlaku, SMK Seri Kota Paloh telah memperolehi pelbagai anugerah dan pengiktirafan. Pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kluang telah memberi Anugerah Peningkatan Kehadiran Tertinggi, Anugerah Lonjakan Saujana dalam SPM 2015 (Peringkat Daerah dan Negeri) dan Anugerah Peningkatan Band Prestasi SKPM Tahun 2014.

Sementara itu, Projek PRIME pula telah mendapat pengiktirafan yang tersendiri.  Pihak sekolah telah menerima Anugerah PIBK Cemerlang, sementara Pengetua pula dinobatkan sebagai Tokoh Inovasi Unit Bimbingan dan Kaunseling Daerah Kluang. Kemuncaknya, sekolah telah menjadi Johan dalam Amalan Terbaik Perkhidmatan Kaunseling  di peringkat  Negeri Johor dan Kebangsaan pada tahun 2015. 

Ekoran kejayaan sekolah dalam PIBK, PLUS Pintar telah menghulurkan perkhidmatan dan sumbangan untuk menjayakan program smart partnership. Melalui program ini, murid-murid telah berpeluang menyertai beberapa pertandingan di peringkat kebangsaan. Hasilnya, mereka telah berjaya menjadi Johan dalam Pertandingan MyCity 2050 anjuran Pintar PLUS dan CIDB dengan membawa pulang hadiah berupa piala dan wang tunai sebanyak RM6000 serta mendapat tempat ke-10 dalam pertandingan Mural anjuran Pintar PLUS dengan ganjaran  wang tunai sebanyak RM5000.

Akhirnya, SMK Seri Kota Paloh telah diiktiraf sebagai Sekolah Showcase Fun Learning dan Showcase PIBK. Pengetua sekolah ketika itu iaitu Tuan Haji Shaharudin Basri bin Ibrahim telah membuat pembentangan tentang Projek Fun Learning di satu saminar peringkat kebangsaan di Institut Aminuddin Baki dan telah dinobatkan sebagai Projek Terbaik CPD untuk High Performing Leader (HPL). Sebagai sekolah showcase, pelbagai organisasi dan agensi luar seperti PPD, MPSM dan sekolah telah membuat lawatan penanda aras ke SMK Seri Kota Paloh. Malah, pengetua turut membuat pembentangan dan perkongsian tentang projek ini di beberapa daerah dan negeri di Malaysia. 

Sementara itu, inisiatif Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) sekolah ini turut menerima pelbagai pengiktirafan. Sekolah telah dianugrahkan sebagai PIBK Cemerlang (2014) dan Ikon PIBK (2015)  di peringkat PPD Kluang dan dinobatkan sebagai Johan PIBK Peringkat Negeri Johor bagi kategori sekolah cemerlang (2016).

Malah, pengetuanya telah diminta untuk membuat perkongsian dengan beberapa sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Beliau turut dilantik menjadi Jurulatih Utama PIBK di peringkat KPM. Sebagai Sekolah Showcase PIBK, sekolah telah dilawati oleh pelbagai pihak dari peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Istimewanya, sekolah telah dilawati oleh rombongan dari Kumpulan Penggerak Sarana Kebangsaan (KPSK), pegawai-pegawai dari Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia (BPSH) dan Pegawai Meja PIBK di JPN Johor.

NOTA HUJUNG

Kepimpinan merupakan satu seni untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti sekumpulan manusia supaya berusaha secara sukarela dalam organisasi ke arah penentuan dan pencapaian matlamat organisasi. Oleh itu, pemimpin sekolah perlu mempunyai kebolehan untuk mempengaruhi subordinat membuat usaha dan mengambil tindakan yang berkesan bagi mencapai matlamat untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian sekolah. Keupayaan ini telah digunakan sepenuhnya oleh Pengetua SMK Seri Kota Paloh dalam usaha untuk melonjakkan sekolahnya ke tahap yang lebih tinggi.

Melalui Projek Fun Learning dan Projek PRIME, pengetua sekolah ini telah dapat mempengaruhi dan menggerakkan seluruh warganya ke arah pencapaian matlamat untuk meningkatkan prestasi murid dan sekolah. Dengan sokongan dan kerjasama semua pihak, akhirnya inisiatif ini telah memberi impak yang sangat positif terhadap perkembangan dan pembangunan murid, guru, ibu bapa dan komuniti sekitarnya. Malah, sekolah telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan dari pelbagai pihak dan agensi. Kemuncaknya, pengetua sekolah ini telah dilantik menjadi Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kluang mulai Februari 2016. Didoakan agar beliau terus maju dan berjaya dalam profesion dan kerjayanya.

Sesungguhnya, kisah kejayaan SMK Seri Kota Paloh mencipta sejarah tersendiri untuk meningkatkan pencapaian akademik murid dan seterusnya keluar dari kelompok Band 6 mempunyai pelbagai ibrah yang boleh dipelajari. Semoga coretan ini manjadi sumber inspirasi kepada warga pendidik untuk lebih komited dan tidak mudah mengaku kalah dalam menelusuri liku-liku perjuangan mendidik anak bangsa. Selamat berjuang. Terus perjuangan anda. Semoga kita bertemu di puncak kejayaan.


PENGHARGAAN 

Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penulisan buku kecil ini terutamanya kepada penama yang berikut:

           Tuan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kluang
           Tuan Pengetua SMK Seri Kota Paloh
           Pegawai-Pegawai SIPartner+ PPD Kluang
           Penolong-Penolong Kanan SMK Seri Kota Paloh
           Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran SMK Seri Kota Paloh
           Kaunselor SMK Seri Kota Paloh
           Guru-Guru SMK Seri Kota Paloh
           Murid-Murid SMK Seri Kota Paloh
           YDP PIBG SMK Seri Kota Paloh dan semua ahli jawatankuasanya
           PIBK SMK Seri Kota Paloh
           Dan semua pihak yang terlibat.

Semoga jasabaik dan sumbangan bakti tuan/ puan menjadi amal jariah yang diberi ganjaran pahala dan kebaikan oleh Allah S,W.T.

No comments: