Wednesday, October 25, 2017

Bengkel Kerja Pasukan Pemacu Transformasi Daerah - Google Classroom

TARIKH : 25 OKTOBER 2017, RABU
MASA  : 10:00 PAGI ~ 1:00 TENGAH HARI
TEMPAT: BILIK MESYUARAT

Mengambil inisiatif untuk memantapkan profesionalisme bagi tujuan memberi input bimbingan yang berkualiti, maka saya telah mengendalikan Bengkel Kerja Google Classroom yang melibatkan SIPartners+ dan  SISC+. Program yang bermula dari pukul 10:00 pagi hingga 1.00 tengah hari antara lain bermatlamatkan untuk memberi bimbingan kepada rakan-rakan SIPartners+ dan SISC+ dalam mengelolakan kelas maya dengan menggunakan Google Classroom.

Walau bagaimanapun hanya lima orang pasukan PLT yang dapat hadir kerana sebahagian rakan PLT terlibat dalam program Jatidiri dan Bimbingan Pedagogi Sekolah TS25.
Kandungan Bengkel ;

1) Pengenalan Kepada Google Classrom
2) Langkah-langkah untuk SIGN UP dan SIGN IN
3) Bengkel Google Classroom - Sebagai Murid
4) Bengkel Google Classrom - Sebagai Guru
5) Kemahiran melakukan attachment dokumen dari komputer, fail Google Drive, Hyper Rangkai dan You Tube,
6) menghasilkan latihan dengan menggunakan edpuzzle dan google form.

No comments: