Wednesday, October 23, 2019

Teachers Voice (Suara Guru)

Artikel ini ditulis bagi memenuhi permintaan rakan PGB yang masih belum jelas mengenai Suara Guru sebagai satu strategi dalam penambahbaikan sekolah.


Dalam pendidikan, suara guru merujuk kepada nilai, pendapat, kepercayaan, perspektif, kepakaran, dan latar belakang budaya para guru yang bekerja di sebuah sekolah, yang meliputi kesatuan guru, organisasi profesional, dan entiti lain yang merujuk kepada para guru. Sebagai falsafah dan strategi peningkatan sekolah, konsep suara guru dalam pendidikan telah berkembang semakin popular dalam beberapa dekad kebelakangan ini.
Secara umum, suara guru dapat dilihat sebagai alternatif kepada lebih banyak bentuk hierarki pentadbiran atau keputusan di mana pentadbir sekolah boleh membuat keputusan sepihak dengan sedikit atau tidak ada input dari warga guru. Suara guru juga berasaskan kepercayaan atau pengiktirafan bahawa sekolah akan menjadi lebih berjaya-contohnya, guru-guru akan lebih berkesan dan profesional dipenuhi, murid akan belajar dan mencapai lebih banyak kemajuan, dan ibu bapa akan merasa lebih meyakini sekolah dan banyak lagi akan terlibat dalam pembelajaran murid jika pemimpin sekolah mempertimbangkan dan bertindak berdasarkan nilai, pendapat, kepercayaan, kepakaran, dan perspektif para guru di sekolah. 
Walaupun tahap pengajaran dan penilaian guru boleh berbeza-beza dari sekolah ke sekolah, pendidik semakin banyak yang melibatkan suara guru dalam membuat keputusan kepimpinan sekolah dan pentadbiran, arahan, kurikulum, dan perkembangan profesional yang berkaitan. Pada waktu ini, telah menjadi satu perkara biasa di mana kepimpinan sekolah lebih terbuka dan guru semakin ramai dilibatkan dalam membuat keputusan kepimpinan sekolah, dan pentadbir lebih cenderung untuk meminta dan bertindak terhadap kebimbangan dan pandangan guru. 
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, peranan guru dalam kepimpinan dan membuat keputusan pengajaran telah diperluas dan di pelbagaikan, dan strategi tadbir urus alternatif, seperti kepimpinan bersama (shared leadership) dan kepimpinan sepasukan (leadership teams), menjadi lebih diamalkan di sekolah-sekolah di negara ini khususnya yang terlibat dalam program TS25. 
Bagaimana Meningkatkan Suara Guru 
Jadi, bagaimana kita memastikan lebih banyak pendidik kita mempunyai suara dalam membuat keputusan? 
Ia bermula dengan budaya sekolah. Kedua-dua guru dan pentadbir harus rela bergerak melepasi halangan mentaliti yang tertutup dan mentaliti untuk saling mencabar untuk tunjuk kuasa dan pengaruh. Kedua-dua pihak juga harus bersedia memberikan waktu yang diperlukan untuk membina hubungan dan kepercayaan yang akan membolehkan pendidik merasa aman dalam menyuarakan pendapat, manakala pentadbir merasa kawalan perkongsian kuasa kawalan yang selesa. 
Kaedah Tiga Langkah
Sebagai tambahan Russell Quaglia, presiden dan pengasas Quaglia Institute for Student Aspirations, dan Lisa Lande, pengarah eksekutif Teacher Voice and Aspirations International Center baru-baru ini mencadangkan tiga langkah yang boleh diambil oleh pemimpin sekolah dan daerah untuk memastikan suara guru diwakili dalam membuat keputusan:
1) Dengar (Listen):
Dapatkan pendapat semua guru secara kerap (regular basis) dan bukan hanya semasa mesyuarat kakitangan atau tinjauan tahunan; dan pastikan anda bukan sahaja memberi perhatian kepada kumpulan guru yang paling lantang atau bercakap paling kerap. Anda juga menyediakan alternatif bagi membolehkan ruang yang lebih banyak kepada guru-guru untuk berkomunikasi secara bersemuka.
Sebagai contoh, sediakan dokumen Google untuk penyelesaian brainstorming untuk sesuatu perkara atau isu tertentu. Secara peribadi undang individu yang suaranya cenderung hilang atau guru yang senyap untuk menyertai perbualan. Jangan tunggu guru datang kepada anda, dan jangan kenal pasti hanya beberapa guru sebagai mewakil kepada semua kakitangan.
2. Belajar ( Learn):
Bersedia untuk belajar dari orang lain dan perluaskan zon selesa anda. Percayalah kepada guru anda, dan bersedia mengambil idea yang berbeza daripada idea anda sendiri. Jangan menolak pendapat guru-guru, sama ada kerana anda tidak bersetuju dengan pendapat mereka atau kerana anda tidak faham dengan idea yang lontarkan, bertanyalah dan jangan takut untuk bertanya.
3. Memimpin (Lead):
Anda perlu kurangkan gaya kepimpinan yang sering memberikan arahan kepada guru dan sebaliknya berikan lebih banyak masa dan peluang kepada guru-guru untuk memberikan idea terbaik tentang bagaimana mereka boleh bekerja. Sediakan sokongan kepada guru dan berikan masa secukupnya yang mereka perlukan untuk berjaya sama ada di dalam kelas atau berkaitan kepimpinan. Wujudkan peluang bagi membolehkan mereka menunjukkan kepimpinan dan minta mereka untuk berkongsi input dan menghasilkan penyelesaian kepada isu-isu berkaitan guru, pembelajaran dan kepimpinan. 
Sebagai rumusannya berikut adalah sebahagian panduan bagaimana kepimpinan di sekolah boleh mengaktifkan penglibatan guru dalam memberikan idea pandangan dan suara mereka untuk kecemerlangan pembelajaran murid di sekolah;
  • Guru memainkan peranan yang lebih aktif dalam membuat keputusan berkaitan pengajaran, termasuk dalam menyediakan ketetapan kurikulum sekolah dan pentaksiran (khususnya PBD), dan pemilihan bahan pengajaran, teknologi pembelajaran, dan sumber pendidikan lain.
  • Guru diberi ruang memberikan pandangan mereka mengenai penilaian prestasi, termasuk kriteria yang digunakan untuk menentukan guru yang berkesan.
  • Guru juga boleh dilibatkan dalam memilih jenis pembangunan profesional dan latihan yang ditawarkan oleh sekolah atau daerah, termasuk bentuk pembangunan profesional yang dipimpin oleh guru seperti komuniti pembelajaran profesional.
  • Guru diberi galakkan berkongsi pendapat mereka dengan khalayak yang lebih besar dengan memberi ruang melibatkan mereka jawatan kuasa di peringkat daerah, negara, atau negara; dengan menulis buku, blog, atau editorial akhbar; atau dengan mengambil peranan kepimpinan dalam kesatuan atau persatuan profesional, seperti organisasi keanggotaan untuk guru dalam bidang subjek tertentu.
Source:
1) The Glossary of Education Reform, 2014,  http://edglossary.org/teacher-voice/ LAST UPDATED: 12.20.13 retrieved Feb 5, 2017
2) Edutopia - https://www.edutopia.org/blog/increasing-teacher-voice-decision-making-anne-obrien, posted

No comments: