Sunday, October 20, 2019

Modul Penetapan Hala Tuju dan RPS

Modul Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah satu modul yang memberi tumpuan dan panduan mengenai PENETAPAN HALA TUJU DAN RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS). Modul ini diterbitkan dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah sama ada pengetua, guru besar, guru penolong kanan malah kepimpinan pertengahan dan guru-guru di sekolah mengenai peraturan, tatacara dan tertib dalam penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS). Modul ini boleh diperolehi dalam format bercetak. Harga RM35.00 termasuk pos. Sila email: sazman68@gmail.com jika berminat untuk mendapatkan naskah ini.Modul ini diharapkan dapat membantu kepimpinan di sekolah melaksanakan proses penambahbaikan yang berterusan bagi memastikan setiap murid mencapai kemajuan ke tahap maksimum potensinya. Pemajuan sekolah boleh berlaku sekiranya pihak pengurusan sekolah menyediakan rancangan yang komprehensif dan bersepadu, mengikut  prinsip, prosedur dan  peraturannya, serta dikawal kualiti pelaksanaannya secara tindak ikut dan tindak susul.

Modul Penetapan Hala Tuju dan RPS ini dihasilkan berasaskan kepada pengalaman saya selaku SIPartners+ dalam memberi bimbingan kepada pengetua dan guru besar (PGB) serta pemimpin pertengahan sekolah di pelbagai peringkat mengenai penjanaan dan penjajaran RPS. Saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah di IAB (NPQEL) yang telah banyak memberi bimbingan, input dan rujukan yang sangat bermakna.

Terima kasih juga kepada rakan SIPartners+ Johor  khususnya Pn. Siti Hajar binti Mahpol, En. Azman bin Abu Bakar, En. Mohd Esa bin Dasim, Pn Hjh. Nor’aini binti Md Yusof dan Hj. Samsudin bin Haron yang turut berkongsi bahan dan pandangan dalam menghasilkan modul ini. Pada akhirnya diharapkan modul ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk membantu kepimpinan di sekolah menyediakan RPS yang memenuhi keperluan sekolah serta pihak berkepentingan. 

No comments: