Tuesday, October 1, 2019

Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram - ppt download

Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram - ppt download: Cause and Effect , Fishbone, Ishikawa Diagram Total Quality Management (TQM) is a management strategy created to achieve excellence in quality in all organizational processes. TQM has been widely used in manufacturing, education, government, and service industries, as well as NASA space and science programs.

Thursday, June 27, 2019

Lawatan Bimbingan SIP+ dan SISC+ (Rakan ELIT) ke Sekolah Transformasi 2025.Video : Pelaksanaan TS25 SK Kota Masai 2, Pasir Gudang, Johor

Rakan ELIT School Improvement Partners Plus (SIPartners+) dan School Improvement Specialist Coaches (SISC+) di bawah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) diberi mandat untuk memberi  bimbingan kepada sekolah TS25 bagi Kohort 2, 3 & 4. Bimbingan yang diberikan adalah bagi tujuan memberi sokongan kepada sekolah berhubung pelaksanaan aktiviti TS25 yang dilaksanakan dalam tiga siri. Setiap siri bimbingan akan berlangsung selama dua hari. Berikut adalah maklumat mengenai bimbingan Rakan ELIT kepada pihak sekolah untuk makluman dan tindakan bersama;

1) Setiap siri lawatan akan berlangsung selama 2 hari. 
i.   Siri Pertama : 01 April hingga 24 Mei 2019
ii.  Siri Kedua:  01 Julai hingga 31 Ogos 2019
iii.  Siri Ketiga:  01 Oktober hingga 15 November 2019

2) Rakan ELIT /SIPartners+ dan SISC+ yang dilantik sebagai pembimbing boleh memilih tarikh yang sesuai mengikut jangka masa yang ditetapkan bagi setiap siri lawatan bimbingan.

3)Satu siri lawatan bimbingan selama 2 hari bagi setiap sekolah.

4) Rakan ELIT SIPartners+ dan SISC+ digalakan menjalankan lawatan bimbingan secara bersama. Walau bagaimanapun bagi JPN Johor, Rakan ELIT diminta untuk hadir memberi bimbingan sebagai satu pasukan atau pasukan bagi memberikan sokongan yang lebih berimpak.

5) Rakan ELIT perlu mengisi instrumen lawatan bimbingan secara online melalui pautan http://bit.ly/totts25 dalam tempoh 2 minggu selepas LB dilaksanakan. 

6) Mematuhi jadual pemetaan pelaksanaan lawatan bimbingan yang boleh dirujuk di Lampiran 1.

7) Mengikut garis panduan yang ditetapkan seperti yang dinyatakan pada Lampiran 2

8) Melaksanakan bimbingan mengikut contoh struktur lawatan bimbingan seperti yang di sertakan pada Lampiran 3.

PPD menerusi SIPartners+, SISC+ dan penolong-penolong PPD diminta oleh KPM untuk merancang dan melaksanakan lawatan bimbingan secara bersama di sekolah iaitu sebagai satu pasukan. Rakan ELIT SIPartners+ akan memberi bimbingan yang memfokuskan aspek kepimpinan instruktional manakala Rakan ELIT SISC+ akan memberi bimbingan dalam aspek pembelajaran dan pengajaran (PdP) bilik darjah.  Sepanjang sesi bimbingan Rakan ELIT diminta untuk sentiasa berhemah dan mematuhi etika profesional penjawat awam sepanjang berada di sekolah seliaan.


CONTOH PROFORMA BIMBINGAN RAKAN ELIT


1) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 2 : 

2017 | Bimbingan diketuai oleh Pensyarah IAB & IPG (Tiada proforma bimbingan digunakan)
2018 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

2) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 3 : 
2018 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

3) Proforma Bimbingan TS25 Kohort 4 : 
2019 | Bimbingan 1 | Bimbingan 2 | Bimbingan 3 |

Tuesday, April 16, 2019

Sarana Keperluan Sekolah


Salah satu kursus yang dihadiri oleh SIPartners+ menyentuh secara khusus mengenai intervensi dalam melaksanakan bimbingan kepada pengetua dan guru besar. Sudah tentu fokus bimbingan bukanlah kepada masalah atau isu yang dibangkitkan oleh kepimpinan sekolah, sebaliknya intervensi yang berkesan ialah bagaimana mengenai punca kepada isu dan masalah. 
Salah satu strategi yang digunakan dalam mengesan isu dan masalah bagi tujuan penambahbaikan ialah keterbukaan kepimpinan di sekolah melaksanakan kajian tentang sarana keperluan sekolah. Saya berterima kasih kepada Pensyarah Kanan IAB Haji Abdul Razak Elias yang telah banyak memberi dan berkongsi instrument sarana keperluan sekolah yang boleh digunakan untuk mengetahui tahap atau status aspek utama dalam amalan pengurusan dan kepimpinan di sekolah. Sila klik pada link berikut untuk muat turun instrumen;Kepada rakan pengetua dan guru besar yang menggunakan bahan ini perlu mendapat bimbingan dari SIPartners+ sekiranya kurang jelas dalam menggunakan instrumen sarana keperluan sekolah ini. Melaksanakan kajian adalah bagi tujuan mendapatkan status sekolah dan merupakan elemen pemerolehan data dalam strategi penambahbaikan sekolah berasaskan data (data driven). Data yang dikumpulkan, perlu dianalisis, di terjemah atau diinterpretasikan sebelum sebarang tindakan penambahbaikan sekolah diambil.


Monday, March 4, 2019

Defence Mechanisms a way to protect our ego. - ppt video online download

Defence Mechanisms a way to protect our ego. - ppt video online download: What are Defence Mechanisms? DEFINITION: unconscious mental processes that distort reality in order to protect the ego against anxiety, shame, or other unacceptable feelings or thoughts Humans use defence mechanisms to deal with problems, anxiety, and self-esteem issues these processes allow our mind to hide/change a problem so that it won’t bother us in a conscious way we use defence mechanisms to varying extends

Saturday, February 23, 2019

Penggunaan Grid Potensi dan Prestasi Coaching Dalam Pembangunan Individu

Berupaya memberikan prestasi kerja yang terbaik pada hari ini tetapi, mempunyai fokus untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada masa hadapan sentiasa menjadi matlamat bagi kebanyakan individu sama ada dalam perkara yang menyentuh hal-hal peribadi mahu pun berkaitan dengan bidang pekerjaan kita.